Inte bara socker avgör om du får karies eller inte. Det handlar om munhålans kemi och mikrobiologi. Basisk saliv minskar risken för karies liksom hög halt mineraler, fettlösliga vitaminer och C-vitamin. Bakterier och biofilm avgör surheten på tandens yta, vilket i sig ökar risken för karies.

Karies i tänderna innebär att tandens struktur luckras upp av bakterier som finns i en biofilm och som orsakar sur miljö på tandens yta. Kemiskt avger tanden kalcium och fosfater för att neutralisera syran. Mikrofilm, det vill säga kolonier av bakterier på tandytan, är svåra att bli av med och därför kan syror produceras hela tiden. 

Kariesangrepp kan självläka åtminstone i början av utvecklingen. Det handlar om att täppa till de mikroskopiska hålen som bildas då kalcium och fosfater frigörs från tanden. Salivens innehåll av mineraler och fettlösliga vitaminer är avgörande för att tanden ska kunna remineraliseras, vilket innebär att den självläker. Neutral eller något basisk saliv har buffrande förmåga och minskar risken för utsöndring av mineraler från tandens emalj.

Hur stora kariesangreppen blir har flera orsaker, som salivens beskaffenhet, näringsbrister, hög sockerkonsumtion, bildning av biofilm med mera. Karies kan uppträda var som helst på tanden, men ökar på områden där man inte kommer åt att rengöra, som gropar i tänderna och längs tandköttskanten. 

Bakterierna bidrar alltså till att skapa deminieralisering av tandens yta genom att utsöndra syror. Särskilt sker det om plack bildas. De kariesframkallande bakterierna kan vara aktiva vid lågt pH (pH3-4) och de kan därför slå ut andra bakterier som är mer känsliga för sänkning av surheten. Streptococcus mutans, Lactobacilli spp. och Actinomyces spp. är de mest frekventa bakterierna vid uppkomst av karies.

Till forskningsartikeln
Se också filmen om hur man lagar tänderna med kosten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)