Så kallade trångställda tänder har många ungdomar i dag. Korrigeringen görs genom att dra ut tänder och använda tandställning. Andra metoder finns som istället hjälper käkarna att växa till för att tänderna ska få plats. Därmed minskar risken att tänder dör, att patienten får andningsbesvär eller får problem med utseendet. Föreläsning om detta alternativ kommer att hållas i Stockholm den 13 september.

Risker finns med konventionella tandställningar. Dels tas ju ofta helt friska tänder bort för att övriga ska få plats. Att flytta tänderna i käkbenet innebär att rötterna tillbakabildas något och att de sedan växer till igen när tanden är färdigflyttad. Det innebär risk för att roten försämras och i värsta fall kan själva trycket göra att någon tand dör. Detta är väl känt, men sällan berättar tandläkarna det för patienterna.

Själva tandställningen kan i sig skapa problem med allergier och ökad risk för karies då rengörningen av tänderna försvåras.

Allvarligare kanske ändå är att en del kan få problem med andningen då käkbenet trycks ihop av tandställningen. Vissa upplever att tungan inte får plats i munhålan längre, vilket beror på att käkarna tryckts ihop så att utrymmet inuti munnen minskar något. Alla får dock inte sådana problem, men risken finns. Stefan är en av dem som vars liv och utseende förstörts av tandställningen.

Alternativ finns dock som går ut på att skapa möjlighet för käkarna att växta till och få en normal utforming. Att käkarna i dagens moderna samhälle har allför låg tillväxt beror sannolikt både på näringsfattig föda och att barn och ungdomar äter kost som saknar ordentligt tuggmotstånd. En annan viktig faktor är om man andas med munnen, vilket gör att tungan inte kan utöva tillräckligt tryck på käkbenet och därmed stimuleras inte tillväxten tillräckligt. 

Om man nu har trångställda tänder, överbett eller underbett och tandläkaren anser att man behöver tandställning så finns faktiskt andra alternativ än att dra ut tänder och förflytta tänder i käkbenet. Det handlar förstås om att se till att käkarna växer till ordentligt så att tänderna får plats. Bäst är att börja i tidig ålder i kanske 7-8 årsåldern eller tidigare. Men även vuxna människor kan skapa förutsättningar för tillväxt i käkarna. 

Tandläkare som använder dessa alternativa metoder arbetar bland annat med kosten, på liknande sätt som tandläkare Weston A Price gjorde i mitten av 1900-talet, vilket finns beskrivet i boken "The Dental Diet". På svenska finns boken "Vad ska du äta och varför" av Gunnila Blomberg.

Av vikt är också att utöva tryck på käkbenet för att det ska växa till normalt. Tungrörelser har utvecklats för detta ändamål liksom vissa former av tandställningar och block som har i uppgift att utöva tryck på käkarna. En förgrundsgestalt är professor John Mew som fortfarande är verksam i England.

Inga svenska tandläkare har hittills funnits som arbetat på liknande sätt som John Mew, trots att han föreläste på Karolinska institutet redan på 1970-talet om detta. Nu har han även hjälp av sin son som också är tandläkare och John och Mike Mew driver en orthotropisk mottagning i England och fortbildar tandläkare runt hela världen. 

Nu kommer John Mew till Sverige och Stockholm den 13 september 2021 för att föreläsa för allmänheten och tandläkare om orthotropics. En svensk tandläkare kommer också under John Mews guidning att arbeta med några patienter. Det innebär att så småningom kan dessa metoder kunna användas även i Sverige. På Tf Stockholms hemsida kommer mer information om denna föreläsning.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)