Tandhälsoförbundet har länge hävdat att bakterier i munhålan är kopplade till sjukdomar som lunginflammation, cancer, hjärtkärlsjukdomar och reumatism. Nu har det blivit mer etablerat och till och med region Stockholm skriver nu i sin tidning Vårdfokus om detta, men mer kunskap bland vårdpersonal behövs.

Det är bra att Vårdfokus skriver om kopplingen mellan munhälsan och sjukdomar i andra delar av kroppen då detta behöver uppmärksammas. Dock ges inga andra råd än bättre tandborstning, vilket ju inte är en lösning om bakterier finns i rotfyllda tänder eller tandköttsfickor. Man behöver också fundera över borttagning av rotfyllda tänder och inflammatioiner inuti käkbenet. 

Lunginflammation hos ädre är något som för flera år sedan kopplades ihop med bakterier från munhålan. I dag när de flesta gamla personer har kvar sina egna tänder är det svårt att hålla rent jämfört med när de flesta hade avtagbara proteser. Många äldre har djupa tandköttsfickor där bakterier trivs, är muntorra och äter mediciner som ytterligare försämrar tandhälsan. Att borsta tänderna är förstås viktigt, men hjälper inte helt.

Tandkräm med hydroxiapatit bidrar till att bakterier inte så gärna fastnar på tänderna och det är bra. Lumoral som med hjälp av speciellt ljus dödar de skadliga bakterierna är också ett bra hjälpmedel som bara behöver användas några gånger per vecka. Det kan också vara klokt att försöka få en basisk saliv.

Av artikeln i Vårdfokus framgår att starka samband finns mellan tandlossningssjukdom och hjärtkärlsjukdomar respektive diabetes. Vid hjärtinfarkter har forskare funnit munhålebakterier i blodet och när det gäller diabetes är det sannolikt en långvarig inflammation som påverkar kroppen. Intressant är att diabetesmedicin som minskar blodsockret och inflammationerna tycks kunna läka ut tandlossningssjukdom. 

Det handlar alltså om inflammerat tandkött och käkben samt inflammationer i rotfyllda tänder med mera. Viktigt är att ta bort orsaken, det vill säga bakterier och inflammationer i käkbenet eller i rotfyllda tänder. Tf förordar att man tar bort alla rotfyllda tänder då de alltid innehåller bakterier och att eventuella inflammationer inuti käkbenet tas bort (dock får man numera åka utomlands för att få sådan vård). Enbart tandborstning kommer man inte så långt med.

Reumatism ansåg redan Weston A Price på 1920-talet berodde på bakterier från rotfyllda tänder. Nu återkommer forskare till detta och det finns teorier om att bakterier som Porphyromonas gingivalis kan utlösa sjukdomen. Men troligen kan även inflammationer i tandköttet påverka då stora mängder cytokiner (budbärare) bildas som triggar kroppens immunförsvar.

Hos dementa personer har bakterier från munhålan hittats och en hypotes är att de kommit in i hjärnan via tandrötter och nerver. Man kan också tänka sig att bakterier i djupa tandköttsfickor kan vandra upp längs tandnerven och in i hjärnan eller via blodet föras runt i kroppen. Det finns också tydliga tecken på samband mellan bröstcancer och tandlossning respektive rotfyllda tänder. 

Postivt är att sjukvården nu förbättrar fortbildning av sjukvårdspersonal om vikten av bra tandhälsa. Munhälsobedömningar ska nu göras hos alla patienter över 65 år och särskilt de som befinner sig i särskilda boenden. Sådan utbildning har startat vid Karlstads universitet av Göran Friman. Redan 2017  skrev han om detta i Tf-bladet

Till artikeln i tidningen Vårdfokus

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)