Parodontit (tandlossningssjukdom) och andra besvär i munhålan verkar kunna läka ut med medicin mot diabetes. Detta är intressant forskning som man behöver titta närmare på. Det handlar alltså om medicinen metformin som hanterar blodsockret och därmed minskar inflammationer orsakade av för mycket socker hos personer med diabetes typ 2.

Diabetes typ 2 innebär att kroppen inte riktigt klarar att hantera blodsockret. Kroppen tar inte längre hand om socker tillräckligt effektivt i blodet, vilket leder till blodsockerhöjningar, inflammationer och viktökning.

Nu har forskare funnit att läkemedlet metformin, som används mot typ 2 diabetes, också reducerar inflammationer i munhålan och leder till "läkning" av tandlossningssjukom och dessutom medför läkemedlet viktminskning.  

Tandlossningssjukdomar behandlas i dag med djuprengöring av tänderna och antibiotika. Tyvärr gör detta endast att besvären bromsas upp. Läkemedlet metmorfin påverkar sockermetabolismen och har nu visat sig minska benförlusten vid periodental sjukdom, vilket verkar bero på att kroppen bättre kan kontrollera sockernivåerna i blodet. 

Metmorfin kan alltså vara en ny lösning för att behandla tandlossningssjukdom och också för att hindra andra munhålesjukdomar och kanske också systemiska sjukdomar. Därtill kommer att metmorfin är en billig medicin som är tillgänglig runt om i världen. 

Intressant är också att forskningen visar att många sjukdomar med start i munhålan kan bero på inflammationer på grund av för hög sockerkonsumtion eller att kroppen har försämrad förmåga att hantera socker. Det leder till sämre bakterieflora, som i sin tur påverkar kroppen och tänderna. 

Slutsatsen man kan dra är att minskad sockerkonsumtion skulle kunna ge samma resultat som läkemedlet metmorfin. Enda problemet är att många har svårt att avstå från socker och andra snabba kolhydrater. Men effekten blir troligen densamma. Har man tandlossningssjukdom är det alltså bra att avstå från socker och snabba kolhydrater och därmed stabiliseras också bakteriefloran i munhålan. 

Till artikel i Dental Tribune (engelska)
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)