Distrikt Skåne

Välkomna till vår webbsida !

Tandhälsoförbundet är en idéell, partipolitiskt obunden funktionsrättsorganisation som arbetar för bättre folkhälsa.
Tf sprider kunskap om hälsoeffekter av olika tandvårdsmaterial samt arbetar för att framtidens material skall bli både bättre och mindre riskfyllda.

Läs mer om förmånerna med att vara medlem här.

Tf Skåne bildades den 20 Februari 2016 genom sammanslagning av de båda tidigare distrikten Malmöhus och Kristianstad.

Senaste nytt

FILM: Framtidens vård med Hans-Inge Persson.

Här kan du se & lyssna på en föreläsning om framtidens vård, baserad på den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Föreläsaren Hans-Inge Persson är ledamot i en av utredarens referensgrupper. Föreläsningen är också baserad på hans nyutkomna bok ”Att utveckla en god, nära, personcentrerad vård”, KomLItt förlag. Hans-Inge är sekreterare i TF Skånes styrelse, men har en lång rad andra uppdrag inom vården som patientrepresentant; Vårdanalys, SKR, Centrum för personcentrerad vård osv. Han har skrivit ytterligare fyra böcker med sin ansats i den personcentrerade vården. Under sin yrkesaktiva tid var han kommunal förvaltningschef (15 år) och generaldirektör (8 år). Klicka på "Läs mer" för att se filmen. © Copyright Tandhälsoförbundet Skåne 2020.

Läs mer »

Skrivet av: TF Skånes styrelse

FILM: Information om tandvård med Tandläkare Claes Remminger.

TF Skåne träffar Tandläkare Claes Remminger som bl.a. berättar om material vi lagar tänderna med. Filmen kommer dessutom att sändas på Sundskanalen under v.38 - 40. Den kan ses fyra gånger per dygn med startid: 0830, 1400, 2030 och 0200, under denna period. Klicka på "Läs mer" för att se filmen på Youtube. © Copyright Tandhälsoförbundet Skåne 2020.

Läs mer »

Skrivet av: TF Skånes styrelse

På gång i TF Skåne

Vi håller just nu på att sammanställa två olika videoproduktioner som vi kommer göra tillgängliga för allmän beskådan här. I den första produktionen träffar vi Tandläkare Claes Remminger som bl.a. berättar om material vi lagar tänderna med och i den andra produktionen så föreläser Hans-Inge Persson om den framtida vården. Både produktionerna är beräknade till att vara färdiga i mitten av September.

Skrivet av: TF Skånes styrelse

Tandhälsoförbundet är vårt nya namn.

2019 och 2020 års förbundsstämmor har beslutat att ändra förbundets namn till Tandhälsoförbundet. Skälen till ändringen är främst att tidigare namn var alltför långt. Enligt vissa var tidigare namn också alltför negativt, anspelade på en sjukdom eller en skada och hade fått en negativ klang. Det nya namnet Tandhälsoförbundet klingar positivt, är modernt och kan bredda vår rekryteringsbas.

Skrivet av: TF Skånes styrelse

Nyheter från förbundet hittar Ni bäst på:
tf.nu
samt på hemsidan om amalgam:
amalgamsanera.nu

-   -   -   -   -   -

Tidigare aktiviteter under året:

16 februari kl. 14.00
TF årsmöte
Plats: DHS, Kurirgatan 1, Helsingborg

Kontakta oss gärna om du har frågor eller är vidare intresserad. Vi har mycket material tillgängligt.

Som medlem i Tandhälsoförbundet får du allsidig och nyttig information. Kunskap ger dig starkare ställning inom vården. Du ökar dina möjligheter att förbättra din och dina anhörigas situation och att undvika framtida problem av tandlagningsmaterial. Ju fler medlemmarna är desto större möjligheter har TF att påverka.

Läs mer om förmånerna med att vara medlem här.

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

  • Alla fysiska möten och föredrag i höst är inställda och alla möten som styrelsen har fortsätter via telefon.

Kontakta oss

Mailadress
infoskane@tf.nu
Adress
Tandhälsoförbundet Skåne
C/O DHS Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
Telefon
Mån & Tors. 10-12
0705-142110

Vår styrelse

Ordförande
Fari Hallberg
Sekreterare
Hans-Inge Persson
Kassör & Kommunikation
Ingrid Åström
Webbansvarig
Gustav Hedenborg
Marknad
Lotta Hylén
Revisor
Ann-Marie Kehlmeier
Valberedning
Yvonne Jandréus
Suppleanter
Sten Nilsson
Birgitta Nilsson