Flera svenska tandläkare har under lång tid använt implantat av det keramiska materialet Zirkonia. De har fått goda resultat och erfarenheten är att Zirkonia sällan ger upphov till periimplantit, det vill säga bakterier runt implantaten. Nu finns tyska riktlinjer för användning av implantat och där slås fast att Zirkonia kan användas istället för titan och där finns också information som visar att periimplantit är mindre vanligt runt Zirkoniaimplantat. 

Få svenska tandläkare använder implantat av Zirkonia. En anledning är att tandläkare länge trott att titan är hållfastare än Zirkonia. Nu visar tyska riktlinjer för implantat att Zirkonia är hållfast och kan användas istället för titanimplantat. Av rapporten framgår också att viss osäkerhet fortfarande föreligger när det gäller tvådelade Zirkoniaimplantat och gällande dessa föreslås mer forskning. 

Det är alltså implantat som görs i ett stycke som Tyskland rekommenderar. Tandhälsoförbundet har skrivit i Tf-bladet om zirkoniaimplantat och de fem respektive sjuårsuppföljningar som finns och då konstaterat att forskningen visar att Zirkonia är ett bra och hållfast material, möjligen med undantag för de allra tunnaste implantaten. 

Risken för implantit är liten om Zirkonia används som implantat. Detta är känt sedan tidigare av tandläkare som har lång erfarenhet av Zirkonia. De tyska rekommendationerna tar upp detta fenomen, men anser att mer forskning behövs för att fastställa att det verkligen är så.  

Förhoppningen är att fler tandläkare använder Zirkonia efter de nyligen publicerade tyska riktlinjerna. Som patient kan man också hänvisa till dessa rekommendationer.

Viktigt att veta är dock att tekniken för att sätta in Zirkoniaimplantat är något annorlunda än den för titan och därför är det viktigt att veta om tandläkaren har utbildning för att sätta in sådana implantat. Står du i begrepp att sätta in implantat ställ då krav på sådana i Zirkonia och om du inte får det - byt tandläkare.

Till de tyska rekommendationerna gällande implantat

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)