Många spridningskällor för virus och partiklar finns hos tandläkaren. Både patient och tandläkare kan vara smittade. Aerosoler bildas när tandläkaren borrar och i dessa kan virus och bakterier överleva en tid. Aerosolerna finns kvar i luften under lång tid. Risk för smitta vid direktkontakt finns också på dörrhandtag, stolar, tidningar med mera och särskilt gäller det i väntrum.

Tandvården har vissa hygienkrav och nu skärps de ytterligare. Äldre och multisjuka avråds dessutom från att gå ut över huvud taget och då ska de förstås inte gå till tandläkaren heller. I vissa lägen kan dock tandläkarbesök vara nödvändigt. Då är det viktigt att hygienkraven hos tandläkaren är strikta. 

De nuvarande hygienkraven omfattar handtvätt, andningsmasker, visir och avtorkning av behandlingsrummets alla ytor med sprit. Spridningen via aerosoler som länge finns kvar i luften talas det inte om. Luftrenare och gärna ozongeneratorer är något som varje tandläkarmottagning borde ha både i väntrummet och i behandlingsrummet för att ytterligare minska riskerna.  

Tyvärr finns i dag, vad vi kunnat se, inte några krav på hygien i väntrummen. Vi antar dock att man även där torkar av armstöd, dörrhandtag, handfat och toalettstolar flera gånger per dag. Även där kan aerosoler finnas som ligger kvar länge i luften. Effektiva luftrenare kan hjälpa upp en del liksom god allmänventilation. Ozongeneratorer som sätts på några gånger per dag då väntrummet är tomt, t.ex. vid lunch och på kvällen kan minska spridning av smitta via aerosoler. 

Själv kan man också göra en del för att minska smittspridning och riskerna att man själv insjuknar. Handvätt med handsprit och kolloidalt silver tar bort bakterier på händerna. Kanske kan även saltvatten hjälpa. Att andas med näsan minskar också riskerna då näsan filtrerar luften och har ett immunförsvar som tar hand om virus och bakterier på ett bättre sätt än om luften går direkt till lungorna.

Vi vill också påminna om C-vitaminets positiva effekter. Se tidigare inlägg på hemsidan. Immunförsvaret förbättras också av bra kost och eventuella kosttillskott av D-vitamin, zink och B-vitaminer och kanske extra A-vitaminer. Mycket kan man få via kosten, men ofta behöver man då tillverka juice, helst av grönsaker eftersom frukt innehåller mycket socker. 

Till hygienrutiner i Region Östergötland
Till Socialstyrelsens hygienkrav

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)