Sjukdomar ger vanligen upphov till brist på C-vitamin och stor produktion av skadliga fria radikaler. C-vitamin i mycket höga halter har visat sig hjälpa kroppens immunförsvar att bekämpa infektioner och oskadliggör också fria radikaler. Flera studier om C-vitamin och Coronavirus startar nu i Kina. 

C-vitamin i mycket höga doser behöver kroppen vid sjukdom (15-25 gram per dag och helst intravenöst). Människan är en av få djurarter som inte kan syntetisera C-vitamin utan behöver få det tillfört utifrån. Trots rykten om "fake news" visar alltmer forskning på stora fördelar med C-vitaminbehandling. 

Japanska läkare rekommenderar 12,5-25 gram C-vitamin intravenöst för att bekämpa influensa, herpes, vanliga förkylningar, röda hund och mässling med flera besvärliga sjukdomar. Andra forskare redovisar liknande behandling för sepsis. Sannolikt finns goda möjligheter till behandling av coronavirus.

Den lägsta dosen som japanska läkare rekommenderar ges om symtomen är milda och den högre dosen för medelmåttiga eller allvarliga symtom. C-vitamininfusionen ges en eller två gånger om dagen 2-5 dagar. Det räcker alltså inte med en engångsdos. Någon påverkan på njurfunktionen har inte rapporterats, trots rykten om sådana besvär.

Ortomolekylära läkare lägger även till magnesium, selen, zink och D-vitamin till behandlingen eftersom dessa näringsämnen också behövs för att ge immunförsvaret optimala förutsättningar och för att ta hand om skadliga fria radikaler.

Doktor Riordans protokoll (engelska) 
Doktor Cathcarts instruktion till läkare (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu