Viruset SARS-CoV-2 kan liksom vanliga influensavacciner ge allvarliga effekter hos vissa individer och också leda till döden. Något vaccin finns ännu inte, men flera vaccin är på gång för prövning på människor. Många frågar sig hur stora risker för biverkningar som finns och vilka grupper som bör undantas från vaccinering på grund av dessa risker. Trots hög svensk vaccinationstäckning är det många svenskar som inte kommer att vaccinera sig mot Covid-19 på grund av risker för biverkningar.

DN/Ipsos har i en nyligen genomförd undersökning funnit att mer än var tredje person "troligen eller helt säkert" kommer att avstå från att vaccinera sig mot Covid-19. Drygt sex av tio ser risker med att vaccinet tas fram så snabbt. Myndigheterna och vaccinföretagen har ansvar att berätta om riskerna och inte bara fördelarna.

Önskvärt är att de kliniska prövningarna av ett nytt vaccin får ta så lång tid att man kan definiera riskgrupper och se till att de inte får vaccinet. Svininfluensavaccinet som gavs 2009/2010 innehöll kvicksilver (tiomersal) som konserveringsmedel, vilket kan ha varit en av flera anledningar till att fler än 500 barn och unga fick sjukdomen narkolepsi. Svenska myndigheter har beslutat att tiomersal inte får användas i vacciner, men gällande svininfluensavaccinet gjordes alltså ett undantag.

Troligen gör inte myndigheterna om misstaget att köpa ett vaccin med kvicksilver ytterligare en gång. Men vissa av de vacciner som prövas innehåller aluminium som i sig är ett starkt gift då det kommer direkt in i blodet. Forskning finns som visar risker förknippade med aluminium.

Så låga halter metaller som möjligt bör alltså vaccintillverkarna eftersträva. Men även andra gifter finns kvar i vacciner som känsliga individer kan reagera mot. Viruset i sig som används för att kroppen ska bilda antikroppar och minnesceller kan också ställa till besvär.

Det kan aldrig vara helt riskfritt att vaccinera sig då vaccinet är tillverkat för att aktivt påverka kroppens immunförsvar. Därför måste man väga fördelar och nackdelar innan man accepterar att vaccinera sig själv eller sitt barn. Riskerna måste därför redovisas öppet.

Nya oprövade metoder för framställning av vacciner bygger på att man förmår kroppen att bilda det antikroppsprotein som isolerats från dem som varit sjuka i covid-19. Det innebär i korthet att kroppen injiceras med en mRNA-sekvens som inne i cellen ger kroppen signaler att bilda antikroppsproteinet. Poitivt är att man i detta fall inte behöver aluminium eller andra produkter för att trigga igång immunförsvaret, men stora risker finns även med detta vaccin och det gäller verkligen att skynda långsamt.

Meningen är att kroppens minnesceller ska lära sig att känna igen antikroppsproteinet och om man insjuknar ska kroppen snabbt starta produktionen av antikroppar. Dock är det oklart dels om man når sitt syfte med vaccinet och dels hur det långsiktigt påverkar kroppens immunförsvar eller andra funktioner. Arvsmassan manipuleras med detta vaccin även om det är en förumbart liten del av den. 

Oavsett vilket vaccin som kommer ut på marknaden kommer det aldrig att vara helt riskfritt. Det tillverkas för att aktivt påverka kroppens immunförsvar och de som exempelvis har ett dåligt sådant kan få besvär av själva vaccinet. Innehåller dessutom vaccinet metaller som aluminium eller andra adjuvanser riskerar känsliga indivder att få allvarliga biverkningar.  

Angeläget är därför att vacciner inte hastas fram utan att tid finns att upptäcka vilka individer eller grupper av individer som är i riskzonen för biverkningar. Dessa bör definitivt avrådas från att vaccineras. Många bland Tandhälsoförbundets medlemmar befinner sig i dessa riskgrupper, bland annat genom att de är extremt känsliga för metaller och att många har nedsatt förmåga att avgifta kroppen. 

Till artikel i DN
Läs här om risker med vacciner
Ställ frågor om vacciner. Zoommöte den 14/10 med Linda Karlström
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)