Upplagring av metaller sker hos individer som inte riktigt förmår att avgifta kroppen. Även den i jordskorpan vanliga metallen aluminium kan ackumuleras och forskare har funnit höga halter i hjärnan hos personer med diagnoserna Alzheimers sjukdom, MS och autism jämfört med kontrollgrupper. Aluminium är ett nervgift, vilket aldrig kan vara bra att ha i hjärnan.

Personer som är känsliga för kvicksilver, titan, med mera i tandvården är ofta känsliga även för andra metaller. Anledningen är ofta att deras avgiftning fungera dåligt, men det finns också andra former av känslighet. Genetik har stor betydelse, men också kosten och hur mycket andra gifter rman utsätts för.

Professor Exley från Keele universitet i England har tillsammans med sin forskargrupp gjort analyser på donerad hjärnvävnad och funnit betydligt lägre halter aluminium hos individer som varit friska under sin livstid. Har man låg halt aluminium verkar man alltså inte få Alzheimers sjukom, MS eller autism.

Vilken roll aluminium spelar för uppkomst av sjukdomarna är dock fortsatt oklart. Eftersom aluminium kan avgiftas genom att dricka vatten med hög halt kiselsyra så har sådana försök också påbörjats. 

Aluminium finns naturligt i vår föda och så har det alltid varit. I dag utsatts man dock för högre halter dels för att aluminium frigörs när markerna blir surare och dels tillsätts aluminium i en mängd produkter. Exempelvis finns aluminium i deodoranter och smink liksom i vacciner. Mängderna i vacciner är så stora att små barn får riskabelt höga halter insprutat direkt i vävnaderna. 

Till Exleys blogg omforskningen om aluminium (engelska)
Till forskningsrapporten där aluminium jämförs i järnvävnad hos friska donatorer och de med Alzheimers sjukdom, MS och autism. (engelska)
Om avgiftning av aluminium på hemsidan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu