Upplagring av metaller sker hos individer som inte riktigt förmår att avgifta kroppen. Även den i jordskorpan vanliga metallen aluminium kan ackumuleras och forskare har funnit höga halter i hjärnan hos personer med diagnoserna Alzheimers sjukdom, MS och autism jämfört med kontrollgrupper. Aluminium är ett nervgift, vilket aldrig kan vara bra att ha i hjärnan.

Personer som är känsliga för kvicksilver, titan, med mera i tandvården är ofta känsliga även för andra metaller. Anledningen är ofta att deras avgiftning fungera dåligt, men det finns också andra former av känslighet. Genetik har stor betydelse, men också kosten och hur mycket andra gifter rman utsätts för.

Professor Exley från Keele universitet i England har tillsammans med sin forskargrupp gjort analyser på donerad hjärnvävnad och funnit betydligt lägre halter aluminium hos individer som varit friska under sin livstid. Har man låg halt aluminium verkar man alltså inte få Alzheimers sjukom, MS eller autism.

Vilken roll aluminium spelar för uppkomst av sjukdomarna är dock fortsatt oklart. Eftersom aluminium kan avgiftas genom att dricka vatten med hög halt kiselsyra så har sådana försök också påbörjats. 

Aluminium finns naturligt i vår föda och så har det alltid varit. I dag utsatts man dock för högre halter dels för att aluminium frigörs när markerna blir surare och dels tillsätts aluminium i en mängd produkter. Exempelvis finns aluminium i deodoranter och smink liksom i vacciner. Mängderna i vacciner är så stora att små barn får riskabelt höga halter insprutat direkt i vävnaderna. 

Till Exleys blogg omforskningen om aluminium (engelska)
Till forskningsrapporten där aluminium jämförs i järnvävnad hos friska donatorer och de med Alzheimers sjukdom, MS och autism. (engelska)
Om avgiftning av aluminium på hemsidan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu