Svensk tandvård har inte tagit käkbensinfektioner på allvar. Har man problem med käksmärta och dylikt så ger riktlinjerna inte mycket hopp. Det föreslås endast rörelseträning, bettskena eller antiinflammatorisk behandling. Ingenting sägs om orsaker som exempelvis  infektioner inuti käkbenet. För att behandla sådana tillstånd behöver man i framtiden söka behandling i andra länder. Åtminstone om Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården ska styra.

Många svåra käksmärtor inklusive trigeminiusneuralgi kan orsakas av infektioner inuti käkbenet. Situationen är allvarlig och mycket plågsam och en del personer med denna diagnos orkar inte leva längre. Svensk tand- och sjukvård ger inget hopp utan anser att symtomen är  kroniska och livslånga. Detta trots att det finns både forskning och praktisk erfarenhet av sådana käkbensoperationer.

Tandhälsoförbundet (Tf) har flera medlemmar som fått kraftigt minskad smärta eller helt blivit av med smärtan genom så kallat curretage (skrapning av käkbenet). Se mer på Tf:s hemsida under fliken Min Historia. En av få svenska tandläkare som genomför sådana operationer riskerar nu att bli av med sin legitimation. IVO påstår på oklara grunder att hon inte arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Tf kan inte se några spår av att Socialstyrelsens expertgrupp granskat den forskningslitteratur som finns om käkbensinfektioner och hur de ska hanteras. Detta trots att de nya riktlinjerna för tandvården tar upp flera grupper av käkbensproblematik som kan beror på infektioner inuti käkbenet. Riktlinjer ges med syfte att lindra smärtan och lära sig leva med den, ingenting tas upp om orsakerna till smärtan.

Det Socialstyrelsen föreslår är kognitiv terapi, bettskenor, inflammationsdämpande och smärtstillande medel. Inget av detta hjälper mot den olidliga smärtan om den beror på  infektioner inuti käkbenet som påverkar trigeminusnerven. Patienter med sådan smärta kommer därför inte att få hjälp att bli av med sina infektioner i svensk tandvård då tandläkare i så fall måste arbeta på ett sätt som strider mot Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården. 

I Tyskland är det tillåtet att behandla infektioner inuti käkbenet, vilket många biologiska eller holistiska tandläkare gör. Praxiskliniken  drivs av Johann Lechner, som skrivit flera forskningsartiklar om käkinfektioner.  På hans hemsida finns en film som visar hur det väller ut fettklumpar ur käkbenet då tandläkaren öppnar det. 

Lechner har i sin forskning funnit så kallade rantes, en form av immunkroppar, i onormalt stor mängd i infekterade käkben. Detta ser han som tecken på pågående infektion och den går att mäta.  Lechner har också utvecklat apparatur för att upptäcka  infektioner inuti käkbenet och var de är lokaliserade. Ofta är de mycket svåra att upptäcka och biopsier är inte alltid tillräckligt utan tandläkaren kan behöva öppna käkbenet för att se hur det ser ut inuti. 

Kraftiga käksmärtor eller andra käkbenssjukdomar berör endast en mycket liten del av den svenska befolkningen, men det är en skam att svårt sjuka svenskar inte ens får pröva en behandling som kanske kan göra att de blir av med svår smärta.  Tf har redan börjat förorda att personer som lider av kraftig käksmärta kontaktar kliniken i Tyskland för utredning och behandling. 

För mer information om holistiska tandläkare i Tyskland 
Till Praxiskliniken och Johan Lechner

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)