Det verkar bli allt vanligare med tandställningar. Var fjärde barn anses vara i behov av tandställningar. Fungerande tänder dras ut, minst fyra stycken och man sätter vanligen metalltrådar runt tänderna för att dra dem på plats så att tandraderna blir jämna och fina. En del måste ha tandställning resten av livet för att tänderna annars smiter tillbaka. Individer som är känsliga för metaller kan få allvarliga besvär. Dessutom kan fläckar på tänderna uppstå där tandställningen suttit. Alternativen var finns de och är tandställningar viktiga?

Tandvårdsskadeförbundet får då och då rapporter om barn som får typiska metallsymtom. De blir extremt trötta, orkar inte med skolan, får koncentrations och minnesproblem och mycket annat. Därtill kommer "skavsår" av metalltrådarna.  

Tandställningarna kan bestå av flera olika metaller och vanligt är nickel. Olika metaller ökar avgivningen av metalljoner då olika former av kemiska strömmar uppstår eller det som tidigare kallades oral galvanism. Drabbade barn får ofta ingen hjälp då varken vården eller tandvården förstår problemen.

Alternativ till metaller finns och det är plastbaserade tandställningar (invisalign) som man använder hela dygnet, men tar ut under själva måltiderna. Dessa tandställningar görs om vid flera tillfällen i takt med att tänderna flyttar sig. Kostnaden är hög och man måste bekosta dessa själv.

Allvarligt är också att barn som bär tandställningar av metall får missfärgningar och vita fläckar på tänderna som är svåra att få bort. Anledningen är att det intill metallen urlakas fosfater och kalcium som också kan öka kariesangreppen. Tillförsel av fluor har prövats, men något vetenskapligt belägg för att det fungerar finns inte. 

Allra bäst är att slippa tandställningar. Flera metoder finns som tidigare beskrivits på hemsidan. Weston Price tandläkare i mitten av 1900-talet ansåg att god näringstillförsel var viktigt för käkarnas tillväxt och att modern kost med mycket socker och vitt mjöl gav näringsbrister som karaktäriserades av smala käkar där tänderna växte på varandra. 

Att hålla munnen stängd och andas genom näsan är något som tandläkare John Flatters praktiserar med mycket gott resultat. Det har beskrivits tidigare på hemsidan.

Till faktablad Internetodontologi och förekomst av vita fläckar på tänderna efter tandställningar
Till information på hemsidan om Flatters idéer om stängd mun för att käkarna ska växa till ordentligt
Till information om Weston Price 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu