Både medlemmar och andra förtvivlade människor vänder sig till Tandhälsoförbundet (Tf) för att de inte hittar en tandläkare villig att ta bort rotfyllda infekterade tänder. Många som vänder sig till förbundet är svårt sjuka och tillfrisknar oftast då tanden dragits ut. Beskyll inte tandläkarna för detta. Det är Socialstyrelsens fel. 

Socialstyrelsen har riktlinjer för tandvården som gör att tandläkare tror det är emot regelverket att ta bort rotfyllda och infekterade tänder. Trots att det inte finns evidens att rotfylla tänder fortsätter Socialstyrelsen att rekommendera rotfyllning om en tand infekterats. Om rotfyllningen misslyckas är det omgörning av rotfyllningen som gäller.

Myndigheten tar inte alls upp alternativet att ta bort tanden (extrahera) ens som en möjlighet. Än mindre tar Socialstyrelsen upp att patienten bör få information om både risker med rotfyllningar och risker med att inte ha tänder kvar för att patienten ska kunna göra ett informerat val. 

Den patientcentrerade vården är långt borta när det gäller utformningen av de nationella riktlinjerna för tandvården. Christine Lundqvist har kontaktat Tf och berättar om svårigheten att hitta en tandläkare villig att ta bort hennes två rotfyllningar som hon blir allvarligt sjuk av. Läs hennes berättelse om kontakt med fem olika tandläkare, betalad konsultationstid hos samtliga och ändå får hon inte sina tänder utdragna. 

Till berättelsen om Christines kamp för att hitta en tandläkare villig att ta bort de rotfyllda tänderna. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)