Kroniska sjukdomar liksom onormal trötthet kan ha sitt ursprung i munhålan. Extrem trötthet och värk kan kopplas till rotfyllningar eller giftiga tandlagningsmaterial. Forskning visar också kopplingar mellan bakterier i tandköttet och hjärtinfarkter liksom mellan bröstcancer och rotfyllningar.  Sällan upptäcks dessa orsaker i vården.

Patienter som besökt många läkare utan att orsaken till besvären uppdagats har ofta problem med infektioner i tänder och käkar eller har inflammationer orsakade av amalgam eller andra giftiga tandvårdsmaterial. Många förklaras av vården som psykiskt sjuka och det gäller även om patienten själv kopplar besvären till tänderna. (Se patientberättelser här)

Kunskaperna om tändernas betydelse för hälsan är bristfälliga inom vården. Kanske beror det på den strikta uppdelningen mellan tänder och övrig hälso- och sjukvård. Tf:s erfarenhet är att läkare behöver lära sig att titta sina patienter i munnen .

Hälsoeffekter av olika behandlingar i tandvården undersöks sällan och tandläkare följer inte upp sina patienter efter behandling. Forskningen har hittills koncentrerats till hållfasthet och estetik, men även inom dessa områden är evidensen låg.

Ett exempel utgör rotfyllningar där SBU redan 2010 konstaterade att forskning saknas gällande när och om rotfyllningar ska göras och vilken teknik som ska användas. Trots det görs fortsatt 250 000 rotfyllningar per år.

Tf:s erfarenhet är att många blir sjuka av sina rotfyllningar och ibland utan att förstå orsaken. Inom vården saknas nästan helt kunskap och förståelse för vilka symtom infektioner i rotfyllda tänder och käkben kan ge upphov till. (se mer här)

Inte heller när det gäller material i tandvården finns tillräcklig forskning och uppföljning av hälsoeffekterna. Undantaget utgör amalgam där det är känt att sådana fyllningar avger kvicksilver som kan orsaka sjukdom hos 3-5 procent av amalgambärarna. Dessa kunskaper har dock inte nått vårdgivarna. 

Den som är sjuk utan att vården hittar orsaken bör fundera över tänderna och vilka åtgärder tandläkaren vidtagit i samband med eller en tid efter att insjuknandet började. Ta kontakt med Tf för mer information eller titta runt på denna hemsida och www.amalgamsanera.nu.

Tf arbetar för bättre upplysningar till patienter i tandvården och bättre konsumentskydd. Vi vill också att tänderna betraktas som del av kroppen och att samma högkostnadsskydd ska gälla som i hälso- och sjukvården.

Bli därför medlem för att stötta vårt arbete för en bättre folkhälsa och minskade risker med tandvårdsbehandlingar.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)