Att ha en rotfylld tand är detsamma som att ha en död kroppsdel inkapslad i käkbenet. Alla rotfyllda tänder är bemängda med bakterier och när dessa bildar bakteriegifter som sprids runt i kroppen kan vad som helst hända. Immunförsvaret sätter i gång och många upplever kronisk trötthet, värk eller obehag i käkregionen. Också vissa fall av cancer kopplas till rotfyllda tänder. 

Kroniska sjukdomar kan orsakas av rotfyllda tänder. En rotfyllning kan aldrig bli helt tät då roten ofta är böjd eller har håligheter. Så gott som alltid finns små utrymmen där bakterier och andra mikroorganismer trivs. Därtill kommer att dentinkanalerna som går tvärs igenom tanden också kan härbärgera bakterier. Bakterier och bakteriegifter orsakar inflammation i kroppen.

Symtom som kan uppstå på grund av bakterier i den rotfyllda tanden är smärta eller molande värk i området, värk i andra delar av kroppen, mag- och tarmproblem, extrem trötthet, hjärtproblem, vissa former av cancer och mycket mer. 

Filmen The Root Cause visar tydligt hur en ung mans liv blivit förstört av en enda rotfylld tand. I filmen intervjuas tandläkare och forskare som bekräftar de stora problemen med rotfyllda tänder.

Tandhälsoförbundet rekommenderar att man tar bort tanden istället för att rotfylla den. Särskilt gäller det kindtänderna som ofta har flera och komplicerade rötter. Tyvärr anser Socialstyrelsen att förstahandsalterantivet vid infektion i en tands rotsystem är rotfyllning. Detta trots att SBU inte kunnat finna evidens för att göra rotfyllningar. 

Viktigt vid borttagning av en infekterad tand är att tandläkaren gör rent ordentligt där tanden suttit. Tandläkaren måste skrapa bort all infekterad vävnad och skölja med saltvatten. Helst ska också ozongas användas då gasen tränger in där bakterier kan ha gömt sig. 

Bra är också om tandläkaren använder ozongas för att döda käkbenets mikroorganismer. Detsamma gäller om tandläkaren har möjlighet att göra en så kallad PRF. Det innebär att tandläkaren tar patientens eget blod, centrifugerar det och använder den ljusa fasen till att göra ett membran att lägga i såret. De vita blodkropparna tar effektivt död på bakterier med mera och innehåller också tillväxtfaktor som gör att såret och benet läkare fort och bra. 

Om tandläkarbesöket dröjer kan infektionen sprida sig i käkbenet, vilket också kan ge upphov till allvarliga och smärtsamma symtom. Bland annat kan svåra käk- och ansiktssmärtor uppstå. 

Titta på filmen The Root Cause
Till artikel i Tf-bladet om käkinfektioner
Till artikel om rotfyllda tänder av tandläkare Kariin Öckert
Till Doktor Mercola om rotfyllningar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)