Om man har felaktiga bakterier i munnen riskerar man att få karies. Finns dessutom svamp närvarande så påskyndas kariesangreppen. Detta tas upp i ett nyhetsbrev från University of Pennsylania. Särskilt nämns barn mellan ett och fem år där det inte är ovanligt med sådana problem. Kostomläggning kan behövas.

I USA har 23 % av barn mellan ett och fem år karies och siffran är ungefär densamma i Sverige. I ett nyhetsbrev från University of Pennsylvania i USA tas i en artikel upp att det inte bara är bakterier som orsakar karies utan även förekomst av svamp, t.ex. candida.

Forskarna har bland annat funnit att om både bakterier och svampar finns närvarande ökar risken för karies och det kan gå snabbt. I bakteriefilmen på barnens tänder fann de både syrabildande bakterier och svampar.

Doktor Koo berättar i nyhetsbrevet att svamparna får energi från bakterierna. Det handlar om socker som bildas då bakterierna tillverkar syra. Därefter frigör svamparna substanser som göder bakterierna. Det betyder att hela biofilmen snabbar på tillväxten vilket i sin tur snabbar på kariesangreppen. 

Kosten har stor betydelse för vilka bakterier som finns i munhålan och har också betydelse för hur mycket kalcium och fosfater som finns tillgängliga i saliven. Det senare är viktigt för remineralisering av tänderna.

Det hjälper alltså inte att bara borsta tänderna utan man behöver också tillräckligt mycket näringsämnen. 

Till Nyhetsbrevet från National Institutes of Health (USA)
Se mer i tidigare artikel på hemsidan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)