Personal i den svenska vården tror felaktigt att amalgam bara är skadligt i miljön och inte för hälsan. Ett exempel på detta är tandläkaren och professorn Björn Klinge som i TV4-programmet Malou efter tio uttalade att "vetenskapen inte kan hitta skadeverkningar av amalgam". EU fasar ut amalgam i tandvården både av miljö- och hälsoskäl och myndigheter i USA är också tydliga med amalgamets hälsorisker. 

Hälften av en amalgamfyllning består av kvicksilver. En liten fyllning kan innehålla mellan 0,6 och 1 gram kvicksilver, en normalstor omkring 2 gram kvicksilver och en stor fyllning eller en amalgamkrona innehåller minst 3-4 gram kvicksilver. En del äldre personer kan ha 10 gram kvicksilver eller mer i sina tänder. 

Fyllningarna avger ständigt kvicksilverånga och hälsoriskerna är uppenbara. Programmet Malou efter tio visade bilder på hur mycket amalgam olika åldersgrupper kan ha. De som är 40-49 år har en del amalgam, de som är 50 -59 år har flera amalgamplomber och de som är ännu äldre har många och stora fyllningar. Trots amalgamförbudet 2009 fortsätter alltså tandvården att behandla tänder med amalgam och det kommer att fortsätta i 15-25 år till. 

Kvicksilver är ett av de skadligaste gifterna vi känner oavsett om det befinner sig i folks tänder, i hudkrämer eller i miljön. Tungmetallen förgiftar cellerna genom att påverka biokemiska processer, immunförsvaret och mycket mer. Personer med genetiskt dålig avgiftning utsöndrar inte kvicksilver i den takt som det tas upp i kroppen. Efter ett antal år har giftbelastningen ökat till en nivå som orsakar symtom. Andra länder än Sverige tar nu hälsoriskerna med amalgam på allvar. 

EU har beslutat att fasa ut amalgam av miljö- och hälsoskäl. Redan 2018 förbjöds amalgam på känsliga grupper, det vill säga barn, gravida och ammande kvinnor. Även länder utanför EU fasar nu ut amalgam av hälsoskäl.

USA:s myndighet FDA  anser att amalgam innebär risker för hälsan. Efter seminarier och hearings med forskare och organisationer har FDA publicerat rekommendationer om att vissa känsliga grupper  ska få andra tandlagningsmaterial än amalgam. En broschyr till allmänheten har också publicerats om amalgamets hälsorisker.

I Sverige förbjöds amalgam av miljöskäl år 2009, vilket var ett politiskt beslut för att få igenom förbudet. Fortfarande är tandläkare och läkare kvar i villfarelsen att kvicksilver i form av amalgam i tänderna är ofarligt för människor, men farligt så fort det kommer ut i miljön. Tandläkaren och professorn Björn Klinge uttryckte detta tydligt i programmet Malou efter tio som handlade om amalgam. 

Vissa personer är extremt känsliga och kan bli allergiska mot kvicksilver eller förgiftas av till synes obetydliga mängder. Andra får problem först efter att ha haft amalgamfyllningar under 30-40 år. Kvicksilver har då hunnit lagras i olika organ i tillräcklig mängd för att påverka organen och ge upphov till kroniska förgiftningssymtom. 

Mellan tre och fem procent av befolkningen är särskilt känsliga för kvicksilver från amalgamet. Vanliga kroniska symtom är sveda i tungan, extrem trötthet, värk i muskler och leder, mag- och tarmproblem, huvudvärk, minnesproblem, slemhinneförändringar intill fyllningarna och synbesvär. Ofta uppträder också neurologiska besvär. Se också  forskningsartikel från Biverkningsgruppen i Bergen och forskningsartikel om HET.projektet.

Folk blir fortfarande förgiftade hos svenska tandläkare på grund av okunskap om kvicksilvers hälsoeffekter. Inte heller Socialstyrelsen är beredd att ge anvisningar eller allmänna råd om hur tandläkare skyddar patienter, sig själv och tandsköterskan från livsfarlig kvicksilverånga vid borttagning av amalgamfyllningar.  Läs om Sofia som blev allvarligt sjuk efter borttagning av en amalgamfyllning. 


 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)