I dag den 1 juli 2018 träder EU:s förbud mot amalgam på barn, gravida och ammande kvinnor i kraft. Ingen tandläkare i något EU-land får nu sätta in amalgam på dessa känsliga grupper. Sverige har varit ett föregångsland och visat att ett amalgamförbud är möjligt. Nu återstår att se hur tandläkare i  olika länder hanterar framför allt lagning av barnens tänder.

Sverige har varit och är ett föredöme när det gäller hela kvicksilverfrågan och det gäller i allra högsta grad användningen i tandvården. En amalgamfyllning består till cirka hälften av kvicksilver. Även om kliniken har amalgamavskiljare tas endast 90-95 % av amalgamet bort, resten försvinner ut i avloppet.

Amalgamfyllningarna läcker ständigt kvicksilver med avgifning av kvicksilverånga till luften eller kvicksilver via avföring och urin som senare kontaminerar reningsverkens slam.  

Tandvården står för en stor del av det kvicksilver som människan släpper ut i naturen och därför är det av  miljöskäl mycket angeläget att stoppa amalgamet. Men amalgamet innebär också stora hälsorisker. I EU har man valt att fasa ut kvicksilver från tandläkarmottagningarna genom att förbjuda användningen på de mest känsliga grupperna dvs barn och gravida. 

Beslutet som nu träder i kraft är en viktig milstolpe för att helt fasa ut kvicksilver från tandvården. Dock krävs effektiv tillsyn i de olika länderna för att förbudet ska få avsedd verkan. 

Trots att Sverige verkligen varit och är föregångare inom området finns åtminstone ett svenkt företag Nordiskt Dental AB som fortsätter att sälja amalgam till andra länder. Det är oklart om amalgamet tillverkas i Sverige eller i något annat land. Svenska politiker bör försöka hitta ett sätt att hindra svenska företag att handla med kvicksilver. 

Systerorganisationer i andra europeiska länder, Världsalliansen för en kvicksilverfri tandvård och Zero Mercury Group som tillhör EEB går nu ut med pressmeddelanden i alla europeiska länder för att uppmärksamma media och regeringar i alla EU-länder om amalgamförbudet som träder i kraft i dag.

För Sverige innebär det dock ingen förändring då vårt förbud kom redan 2009, våra svenska tandläkare kan dock lära tandläkare i andra länder hur man effektivt ersätter amalgam. 

Se pressmeddelandet som går ut i samtliga Europeiska länder i pdf-filen nedan.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)