Den statliga myndigheten TLV fattar beslut om vilka statliga stöd som går till tandvården och fastställer de så kallade riktpriserna som utgör grund för det stöd som betalas ut till tandläkaren från Försäkringskassan. Nu föreslås förändringar som kan komma att bli till det bättre för patienten. Hela förslaget är ute på remiss och vem som helst kan avge ett remissyttrande.

Det statliga stödsystemet för tandvården är komplicerat och består av en mängd åtgärder med särskilda koder. Stödet betalas ut av Försäkringskassan direkt till tandläkaren. Det viktiga är att patientens direkta kostnad minskar med detta stöd som också kallas tandvårdens högkostnadsskydd. Nu har TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) sett över möjligheterna till stöd. 

Ett område gäller möjlighet att använda proteser och nuvarande förslag innebär att tandläkaren under vissa omständigheter kan ta bort en frisk tand för att få bättre möjlighet att göra en protes eller sätta in implantat. Tidigare har det statliga tandvårdsstödet inte täckt en sådan åtgärd. 

Omfattande tekniska komplikationer som uppstår vid insättning av implantat föreslås ersättas. Tidigare gavs ingen sådan ersättning, vilket då belastade patienten. Omgörning av implantat kommer också att vara möjligt inom en ersättningsperiod. Tidigare fanns begränsningar för hur många implantat som fick göras om.

Rådgivande samtal kommer Försäkringskassan också att kunna ersätta om det handlar om ändrat beteende för att förebygga sjukdom. Detta som en anpassning till de nya nationella riktlinjerna för tandvården.

Senast den 20 april vill TLV ha synpunkter på remissen. Därefter kan TLV fatta besluta om föreslagna förändringar. Först 2023 är tanken att förändringarna ska träda i kraft. 

Till TLV:s hemsida med mer information om förändrat och förbättrat tandvårdsstöd
Till Tandläkartidningens information

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)