Varför är det så mycket dyrare att gå till tandläkaren än till doktorn? Det beror på att de olika samhällsstöden är så olika. I sjukvården betalar man högst 1100 kr och därefter är det gratis. Tandvården har ett högkostnadsskydd, men där blir det aldrig helt gratis.

Tandvårdens högkostnadsskydd är ett statligt bidrag som betalas av försäkringskassan direkt till tandläkaren. Men först måste man själv betala minst 3000 kronor för att överhuvudtaget kunna ta del av den statliga subventionen. 

Hur mycket tandläkaren får betalt per åtgärd regleras av den statliga myndigheten TLV, men eftersom det är fri prissättning i tandvården så tar de allra flesta tandläkare (och det gäller även folktandvården) mer betalt än det referenspris som TLV fastställt för att betala ut den statliga ersättningen. Allt som är utöver den så kallade referensprislistan betalar patienten själv. Därför får man oftast betala mer än 3000 kronor innan själva subventionen kan börja användas. 

Patienten träder alltså in i försäkringssystemet först då hen betalat minst 3000 kronor och därefter betalar försäkringskassan hälften av kostnaden enligt referensprislistan. Men när man kommit upp i en kostnad på 15000 kronor för olika tandläkarbehandlingar så betalar man bara 15 procent själv, men det blir aldrig gratis som i sjukvården. Kostnaderna beräknas under ett år och man kan själv bestämma startpunkten. 

Den som har mycket stora tandvårdsbehov behöver alltså bara betala en mindre del av kostnaden. Men då har man redan betalat minst 6000 kronor ur egen ficka. Alla har inte de pengarna och särskilt gäller det fattigpensionärer, förtidspensionärer, arbetslösa eller lågavlönade och ensamstående med barn. Tf arbetar för att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Den som har ett välbetalt yrke gynnas av försäkringskassans bidragsmodell. Dock finns möjlighet för de allra sämst ställda att få nödvändig tandvård via kommunens socialtjänst. Vissa sjukdomsgrupper kan också få tandvård, men då som ett led i en medicinsk behandling. Regionerna beslutar om detta.

Den som vill byta sina amalgamfyllningar eller andra tandfyllningar som de inte tål, kan också få bidrag från regionen. Det handlar då om tandvårdsförordningens 6 och 7 §§. Paragraf sex handlar om ifall man är allergisk mot materialet och då är det hudtester som behövs för godkännande. Vissa regioner har också beslutat om andra krav.

Paragraf sju kom till för att även den som inte är uttalat allergisk, men ändå upplever sjukdomssymtom som kan bero på tandfyllningarna, skulle kunna få bidrag för fyllningsbyte. Nu är det precis som om flertalet regioner glömt denna paragraf och sällan informeras det om den och det är inte ofta beslut till patientens fördel fattas. 

Regionerna beslutar om vilka som har möjlighet att få fyllningsbyte som led i en medicinsk behandling, det vill säga tandvård på samma ekonomiska villkor som sjukvård. Tyvärr hittar regionerna på egna regler för att hindra folk att få sådana subventioner och i vissa regioner är det inte en enda patient som får medel till fyllningsbyte beviljat.

Många blir fortsatt överkänsliga mot olika material och behöver genomgå fyllningsbyte, men nu för tiden måste de flesta betala det själva. Tf anser att alla som själva upplever besvär ska få byta fyllningar utan att betala kostnaden själv. 

Till mer information om det statliga stödet på försäkringskassans hemsida
Till TLV:s referensprislista
Läs också om den orättvisa tandvården på Kurera som refererat Aqua Dentals tandvårdsrapport

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)