Att socker påverkar munhålans bakterieflora är väl känt liksom att socker ökar risken för karies. Danska forskare har nu undersökt hur frekvent sockerintag under kort tid påverkar tandköttets bakterieflora samtidigt som försöket visar snabb återhämtning av de bra bakterierna.Det lönar sig alltså med kostomläggning.

Frekvent intag av fria sockerarter (mono- och disackarider) är en känd riskfaktor för utveckling av karies. I en klinisk studie har forskare från Institutionen för odontologi, Köpenhamns universitet, undersökt effekten av en kortvarig, intensiv sockerexponering på den tandköttets mikrobiota.

35 friska försökspersoner i åldrarna 19-30 år fullföljde studien. I 14 dagar sköljdes munnen i en sockerösning 6 till 8 gånger per dag och mätningar gjordes gällande bakterieflorans sammansättning. . 

En signifikant minskning av bakterieflorans artsammansättning inträffade efter 14 dagar. Bland annat ökade Actinomyces-arter och Corynebacterium-arter och det blev också lägre andel streptokocker.

Efter 28 dagar hade mikrobiotan återfått sin ursprungliga sammansättning och mångfald. Det innebär att förändringarna är reversibla även efter en måttligt lång sockerstress.

Detta ger belägg för att en kostomläggning relativt snabbt kan skapa en munmiljö som ger minskad risk för karies. Weston A Price som var tandläkare och näringsforskare under 1930-talet kom i sina försök fram till att det bara tog några dagar efter kostomläggningen till dess att kariesangreppen upphörde, men det tog cirkla fem veckor innan karies började läka ut (tänderna remineraliserades).

För den som frekvent drabbas av karies är det alltså lönsamt att stoppa sockerkonsumtionen och lägga om kosten till att bli mer näringsriktig. Effekten kommer att märkas snabbt. 

Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)