Infektioner i käkbenets innersta del, den så kallade märgen, kan orsaka kraftig smärta i käkar och upp längs ansiktsnerven. Det kan kännas som om smärtan går upp mot ögat och örat och kan komma plötsligt och utan förvarning. Dessa tillstånd kan diagnostiseras som trigeminusneuralgi och orsaken anses ofta vara okänd. Anledningen är svårigheterna att diagnostisera infektioner eller mindre, inflammationer eller blodproppar inuti käkbenet.

På IAOMT:s (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) hemsida finns en förklarande artikel av doktor Wesley Shanland från Columbusuniversitetets avdelning för TMJ & Facial Pain Center. Han har undersökt och diagnostiserat många patienter med käksmärta och också skrivit många forskningsartiklar i ämnet. I den här refererade artikeln redovisar han hur vårdgivare kan härleda orsaken till infektioner eller infarkter i käkbenet liksom olika differentialdiagnoser. 

Shanland skriver att man ska skilja på typisk och atypisk trigeminusneuralgi. Den senare är den vanligaste diagnosen och kan beror på infektioner i tandpulpan, men också på rotfyllningsterapier eller borttagning av tänder och särskilt kindtänderna. När det uppstår infektioner eller inflammationer i käkbenets märg kan det resultera i hålrum i benet eller så kallad NICO. I dessa kan finnas många olika bakterier och död benmassa som påverkar nerverna i  området.

Symtom på atypisk trigeminusneuralgi kan vara konstant smärta som upplevs komma djupt inifrån benet eller mjukvävnaden. Diagnosen sätts enligt Shanland genom patientens berättelse om när och hur besvären uppstod och kliniska fynd. Bedövning kan också läggas runt en tand eller ett område i käkbenet som smärtar och om patienten blir smärtfri är det sannolikt att besvären beror på infektioner eller inflammationer i området. 

Patienter med infektioner i käkbenets märg (hålrum kallade NICO) har, enligt Shanland, ofta tagit bort kindtänder, vilket kan ha hänt många år innan käksmärtan startade. Det kan också ha varit stora restorationer i form av kronor eller broar som orsakat smärta. Ofta har tandläkaren då rotfyllt problemtanden eller tänderna, men utan att smärtan försvunnit.

Anledningen är att orsaken sitter inuti käkbenets märg där hålrum bildats med många olika bakterier och andra mikroorganismer. Normalt ser inte tandläkare dessa förändringar på röntgenbilder då det hela ser ganska normalt ut. Vissa tandläkare som arbetat med dessa problem kan ibland upptäcka att röntgenbilderna inte ser riktigt normala ut. Det kan t.ex. synas rester efter borttagna tänder (den så kallade lamina dura som är det tunna ben som omger tanden).

Shanland skriver också att långvarig användning av p-piller, långvarig behandling med kortison och strålningsterapier kan orsaka infektioner och inflammationer inuti käkbenet. Bland annat kan det bero på infarkter (blodproppar) i de små blodkärlen i käkbenet, vilket spar syrefria miljöer efter infarkten som i sin tur leder till att benmärgen dör. Förekomst av infarkter är ofta ärftligt. 

Artikelförfattaren konstaterar att enda sättet att bli av med infektioner inuti käkbenet är att operera bort infekterad eller död vävnad. Även tänder och särskilt om de är rotfyllda behöver tas bort. Ibland kan bihålorna vara påverkade och då kan man behöva rensa även där och täta bihålan. 

Till Shanlands artikel på IAOMT:s hemsida
Till Shanlands forskningsartikel som behandlar varför NICO ofta feldiagnostiseras som trigeminiusneuralgi
Till IAOMT:s position paper om osteonekros
Mer information på Tf:s hemsida
Om NICO på Tf:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)