Kraftig käksmärta och smärta i ansiktsnerven är svårt att hantera. En del blir bättre eller helt friska då infektioner i käkbenet tas bort och framför allt gäller det diagnosen trigeminiusneuralgi. Ansiktsnerven förgrenas till båda käkarna och upp till ögat och örat. Många upplever smärta som strålar från käken och upp mot öga och öra.

Professor Jerry Bouquot är en av de forskare som analyserat käkinfektioner och som också visat svårigheten att hitta infektioner inuti käkbenet med hjälp av röntgen. Inte ens tredimensionell röntgen är helt säker diagnosmetod när det gäller infektioner inuti käkbenet.

Via ett projekt där man kunnat analysera avlidnas käkar illustreras dessa svårigheter tydligt. Ofta syns ingeting på vanlig röntgen. När man sedan rengör käkbenet kan stora håligheter finnas där bakterier eller olika mikroorganismer funnits. 

Infektioner i käkbenet har flera orsaker och alla är sannolikt inte kända. Ibland kan bakterier tränga in i käkbenet via en infekterad tandrot och förökar sig sedan inuti käkbenet. Efter extraktion (borttagning av en tand) kan bakterier finnas kvar och då kan bakterierna så småningom bilda ett hålrum i själva benvävnaden, vilket ibland kallas NICO.

Det inträffar också att de små blodkärlen täpps till (proppbildning) och att blodgenomströmningen därför minskar. Orsaken kan vara genetisk. Dessa infarkter minskar möjligheten för käkbenet att hantera eventuella bakterier, eftersom blodet inte når fram. Man kan  då få en infektion som sakta växer till.  

Tandläkaren behöver öppna käkbenet för att kuna titta in hur det ser ut. Då kan infekterad benmärg rinna ut i form av "fettdroppar". Infektioner inuti käkbenets märg kan orsaka problem för nerverna i form av mekanisk påverkan eller påverkan av bakteriegifter. Detta i sin tur kan leda till smärtupplevelser utöver det vanliga. 

Infektioner av detta slag kallas ischemisk bensjukdom och samma fenomen uppträder även i andra ben i kroppen. Kirurger tar bort såda infektioner innan exempelvis implantat sätts in i höfter eller knän. I tandvården är ischemisk bensjukdom dåligt känd.

Den som har kraftig käk- och ansiktssmärta kan få minskad smärta eller helt slippa den om infektioner i käkbenet tas bort. Dock är detta inte något som svenska käkkirurger sysslar med, snarare avråder de från sådana ingrepp. I förslag till nya riktlinjer för tandvården tas denna fråga inte alls upp.

Endast några få svenska tandläkare har kunskap om hur man rensar i käkbenet och därför får sällan personer med käk- och ansiktssmärta rätt vård. Istället ges rådet att "lära sig leva med smärtan".

Tandläkare med kunskap om hur man diagnostiserar och rensar bort infektioner inuti käkbenet finns i Tyskland och en del andra europeiska länder samt i USA.

Kontakta Tf för mer information.

Titta gärna på professor Bouquots föreläsningsanteckningar
Professor Bouquot delar med sig av sina föreläsningsanteckningar, men de får endast användas för undervisningsändamål. Du kan förstås själv titta på dem. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)