Att ha kvar sina egna tänder är bra av många skäl. Det handlar om förmågan att tugga, signaler till hjärnan från tänderna, vackra leenden och mycket mer. Men det ska inte ske till vilket pris som helst. Här redovisas en del av de risker som du bör känna till för att kunna ta ett "väl informerat beslut" hos tandläkaren. Enligt lag ska du få information från tandläkaren, men i verkligheten sker det inte alltid.

Tänder rotfylls antingen på grund av en olyckshändelse då roten tagit skada eller på grund av en infektion som spritt sig till pulpan. I det senare fallet är tanden full av bakterier redan från början. 

När tandläkaren rotfyller tas alla  nerver och blodkärl bort och insidan sterilliseras med olika kemikalier alternativt med laser. Det går aldrig att få en rotfylld tand helt tät. Det finns alltid lite små hålrum där bakterier kan växa till. Till detta kommer dentinkanalerna som går på tvärsen genom tanden.

I en frisk tand finns ett ständigt flöde i dentinkanalerna som gör att bakterier inte fastnar där. När tanden dör upphör också detta flöde och mindre bakterier och andra organismer kan då finna en skyddad miljö i dessa. 

Bakterierna finns alltså i små hålrum i den döda tanden och befinner sig i en syrefri miljö. Bakteriegifter tillverkas och det är i huvudsak de som läcker ut och ställer till med oreda i kroppen beroende på att immunförsvaret reagerar. 

Där tandroten sitter fast i käkbenet finns ett membran som ofta är fullt av bakerier om tanden rotfylldes på grund av en infektion i pulpan. Bakterierna kan spridas till käkbenet och orsaka nedbrytning av detta. 

Immunförsvaret kommer inte alls åt i den döda tanden, eftersom det inte finns något flöde av lymfa eller blod där. Även i den friska delen av käkbenet har immunförsvaret svårt att komma åt då då ämnesomsättningen är låg. 

Riskerna med rotfyllningar är många. Bland annat detta med infektioner i käkbenet och bakteriegifter som sprids. Forskning finns om riskerna med rotfyllningar och det handlar om kronisk trötthet, smärta i olika kroppsdelar, hjärtkärlsjukdomar, bröstcancer och mycket mer. Se  mer här. 

Tandhälsoförbundets erfarenhet är att tänder inte ska rotfyllas utan hellre tas bort. Men då är det viktigt att tandläkaren gör rent ordentligt i käkbenet och skrapar bort allt infekterat ben. En del tandläkare kan använda ozongas för att döda eventuella bakterier som kan ha gömt sig i benets hålrum.

Postivt kan också vara om tandläkaren använder så kallad PRF, d.v.s. tar patientens eget blod och centrifugerar bort de röda blodkropparna. Kvar blir de vita plus fibrinogenet med tillväxtfaktorer. Av detta görs ett membran som läggs i hålrummet efter tanden.  Eventuella kvarvarande bakterier tas om hand och hålet växer igen snabbare. Sällan behövs då antibiotika. 

Se Tf:s hemsida om forskning om rotfyllningar och dess risker
Se ockå intervju med tandläkare Irene Brednert-Jonsson
Se artikel om vilka röntgenmetoder som visar problem med rotfyllda tänder

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)