Rotfyllda tänder ställer ofta till problem på grund av alla bakterier som invaderar dem. Tandhälsoförbundet (Tf) anser därför att man inte ska rotfylla och den som har rotfyllda tänder bör ta bort dem. Många sjukdomar  och försämrat allmäntillstånd förknippas med rotfyllda tänder. Anledningen är att rotfyllningar aldrig blir täta, det finns alltid bakterier i dem. Dessutom invaderar bakterierna dentinkanalerna. 

Bakterier som lever i syrefria miljöer bildar ofta gifter som kan sprida sig i kroppen och orsaka allvarliga sjukdomar. Om tandroten är infekterad räcker det med att man tuggar på något för att gifter ska pressas in i blodet. 

I den rotfyllda tanden finns bakterier i ligamentet som håller tanden på plats och därför är det viktigt att tandläkaren tar bort ligamentet och tar bort infekterat käkben. Gasen ozon används av vissa tandläkare för att döda kvarvarande bakterier. 

Den som har ett starkt immunförsvar mår oftast bättre då kroppen bekämpar bakterierna vid källan eller kapslar in dem. Den som har ett svagt immunförsvar är mer i riskzonen. Anledningen är att bakterierna och dess bakteriegifter inte bekämpas vid källan utan kommer ut i kroppen där de kan infektera hjärtat, njurarna, lederna, nervsystemet, ögonen och hjärnan. 

En del tandläkare anser att rotfyllda tänder ska vara kvar eller möjligen att rotfyllningen görs om eller att rotspetsoperationer planeras. Ingenting av detta hjälper dock, infektionen kommer man inte åt. Bäst är alltså att extrahera eller ta bort tanden. 

Många läkare och tandläkare har studerat hur rotfyllnignar påverkar kroppen. I Sverige görs och har under en längre tid gjorts 250 000 rotfyllnignar per år. Därför har äldre många personer åtminstone en rotfyllning.

Historiskt sett finns flera tandläkare som studerat rotfyllningar och som avråder från sådana. Bland dessa kan nämnas:

Weston A. Price, forskade i flera årtionden på bland annat rotfyllningar, men också på nutritionens betydelse för tänernas utveckling. Price skrev och flera bäcker inom dessa områden. Han fann streptokocker, staphylokocker, spirochetes och svampar i tänder som hade rotfyllningar. 

Hal Huggins, fick av en händelse Weston A Price forskning om rotfyllningar, vilket var flera koffertar. Huggins starta ett DNA laboratorium för att kunna identifiera bakterier i rotkanalerna. Han fann stora mängder patogena sådana. Weston Price var en mycket duktig forskare och hans forskning står sig än i dag. 

Josef Issels är en tysk cancerforakare som sett kopplingar mellan rotfyllningar och cancer. Han rapporterade att 97 % av patierna med cancer hade rotfyllningar. Därmed anser han att rotfyllningar har samband med cancer. 

Thomas Rau, som är chef för Paracelsus kliniken i Schweiz. Han fann 2004 att 98.5 procent av hans bröstcanserpatienten hade rotfyllningar på samma sida som cancertumören. 

Robert Kulacz publicerade boken  "The Roots of Disease: Connecting Dentistry and Medicine" Den beskriver många vars hälsa förbättrats kraftigt efter att rotfyllningarna avlägsnats. 

Se mer här (engelska) Googla gärna på namnen ovan.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu