Sepsis eller blodförgiftning är ett mycket allvarligt tillstånd och kan snabbt sluta med att organ efter organ slås ut. Få känner till sjukdomen trots att omkring 40 000 personer årligen drabbas av den. Orsaken är bakterier eller andra mikroorganismer, som bland annat kan komma från infektioner i munhålan.

Orsaken till sepsis är alltså bakterier och andra mikroorganismer som snabbt sprids i kroppen. Immunförsvaret aktivieras med läckande blodkärl och en explosion av aktiviteter. Brist på C-vitamin, D-vitamin, vitamin B1 med mera uppstår och andelen fria radikaler ökar kraftigt. Kroppen hamnar i ett kristillstånd.

Sepsis är något som kan drabba alla, förloppet går mycket fort och man behöver komma till behandling snabbt. En artikel i Tandläkartidningen från 2002 visar att infektioner i tandkött och tandrötter kan orsaka sepsis.

Bakterier och andra mikroorganismer invaderar kroppen på många olika sätt. Bakterier från tandkött (vid gingivit eller parodontit) kan lätt komma in i blodbanorna via små sår i tandköttet. Detsamma gäller rotfyllda tänder och infektioner runt tandimplantat. 

Symtom på sepsis kan vara frossa och mycket kraftiga skakingar, extrem muskelsvaghet, allmänpåverkan, illamående och kräkningar samt andningsproblem. Då är det viktigt att snabbt komma under läkarbehandling och normalt ges antibiotika C-vitamininfusion har också gett mycket bra resultat. Sepsis är det en del covid 19 patienter dör av.

Sannolikt finns flera undergrupper av sepsis och därför har man ännu inte funnit en enda behandling som är effektiv på alla. Cirka 80 procent av de som drabbas av sepsis har mätbara så kallade HBT-proteiner innan de får allvarliga symtom. 

Det som händer vid sepsis är att kroppen när den känner av en infektioner bildar HBP-protein som öppnar blodkärlen i syfte att låta vita blodkroppar tränga ut i vävnadsvätskan för att bekämpa infektionen. En del bakterier och kanske virus kan stimulera tillverkningen av HBP och därigenom öppna blodkärlsväggarna ännu mer.

Då kan även bakterier, proteiner och andra större molekyler tränga igenom blodkärlets väggar. Läckaget skapar många problem och immunförsvaret får jobba stenhårt. Det blir också svårt att hålla blodtrycket när kärlväggarna är otäta och syretillförsel till kroppens olika organ försämras kraftigt. 

Efter en tid försämras organen och till slut fungerar de inte längre. Organ eller organ slutar fungera och till slut där man. Se Siw Evebys beskrivning.

Titta på filmen från Sepsisdagen 2018 för att lära dig mer om varför sepsis  uppstår och orsakerna bakom symtomen. Där sägs dock ingenting om att tänderna kan orsaka sepsis. I den frågan hänvisas därför till Tandläkartidningens artikel från 2002. 

Till filmade föredrag från Sepsisdagen 2018
Till artikel i Tandläkartidningen om sepis och odontologiska infektioner

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)