De flesta infektionerna i käkarna utgår från tandsystemet i form av infektioner i tandrötter, rotfyllningar eller infektioner i tandköttet (gingivit och parodontit). Utan adekvat vård kan infektionerna sprida sig till huvud, hals och så småningom till hela kroppen. Käkinfektioner är därför något som borde tas på mycket större allvar inom vården. 

Svenska läkare och tandläkare är inte alltid uppmärksamma på de risker infektioner i käkarna kan orsaka och än mindre patienter i tandvården. En del infektioner ger upphov till stark smärta i käkregionen eller upp i ansiktsnerven. Medan andra kan vara tysta och skapar inga problem vid själva infektionsstället. Dock kan symtom i övriga kroppen uppstå, men det kan då vara svårt att härleda dem till tänderna. 

Av en artikel i Tandläkartidningen skriven av läkarna och professorerna Jukka Meurman och Christian Lindkvist från Finland framgår att infektioner i käkarna kan spridas i lymf- och blodbanorna och i bindvävsskikten. För att upptäcka och  förstå spridningsvägarna krävs god kännedom om huvudets och halsens anatomi, konstaterar de två författarna. 

Infektionerna är blandinfektioner, men läkarna anser ändå det viktigt att patienterna omedelbart kommer till en klinik med möjlighet att analysera åtminstone delar av bakteriefloran. Metronidazol och pencillin kan oftast användas för den kliniska behandlingen. Om resistens finns mot använd antibiotika måste den snabbt ändras. 

Vanliga symtom vid infektioner i munhålan/käkbenet är smärta, svullnad, funktionell rubbning med svälj-, andnings- och talsvårigheter,  inskränkningar i gapförmågan, temperaturhöjning, rodnad i området, trötthet, sjukdomskänsla och torrhosta. 

Orsaken kan vara långvariga tandbehandlingar i käkenområdet, rotfyllningar, icke läkta extraktioner av tänder och infektioner i tandköttet. Tandstatus förutom gängse provtagning är viktigt och särskilt bör tändernas vitalitet kontrolleras. Munbotten, tänder och alveolarutskott (bakre delen av käken) ska palperas. Röntgenundersökningar, ultraljud med mera kan också behövas för att identifiera infektionen. Särskilt i riskzonen är personer medicinerade mot benskörhet. 

Terapin ska alltid vara att ta bort orsaken till infektionen. Om infektionen orsakas av en tand ska den omedelbart tas bort och eventuella infektioner i halsregionen ska dräneras. Antibiotikabehandling ska alltid inledas innan provsvar på bakterier kommit. Läkarna skriver att cirka 10 procent av patienterna behöver intensivvård hur många som avlider anges inte i artikeln, men kanske är det ovanligt när man som i dessa fall upptäcker orsaken till infektionen. 

De som drabbas av sepsis (blodförgiftning) är omkring 5000 personer årligen i Sverige och av dem avlider ungefär var femte patient. En del av dem har sannolikt infektioner i käkbenet eller munhålan som inte upptäckts, vilket gör att infektionen fortskrider okontrollerat trots antibiotikabehandling. Infusioner av C-vitamin har emellertid visat sig rädda många med sepsis, men det används inte i Sverige. 

I stödbehandlingen efteråt behöver vätske- och näringsterapi sättas in. Ibland kan det behöva ske intravenöst tills dess patienten kan äta själv. 

Till artikel i Tandläkartidningen (från 2002)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)