Patienten i tandvården är i ett utsatt läge på många olika sätt. Allvarligt är att lagstiftningen inte ger patienten det stöd som behövs. Detta trots att patienten betalar så gott som hela kostnaden för tandvården själv. Om tandläkaren misslyckats med en behandling bekostas omgörningen mestadels av patienten. Patientsäkerhetslagen stadgar att alla tandläkare ska ha en försäkring, men patienten måste själv kontakta försäkringsbolaget och därefter sker en bedömning av bolaget. Det är mycket svårt att få någon som helst ersättning. 

Flertalet patienter i tandvården får inte information om vilka alternativa behandlingar som finns, vilka biverkningar som är vanliga eller om risker med olika tandfyllningsmaterial. Sällan ges information om vilka garantier som gäller för kronor, broar eller proteser. Patientlagen som är tydlig med information till patienten och samtycke till behandlingen omfattas inte av tandvården. 

Inom hälso- och sjukvården ställs via Patientlagen krav på vilken information vårdgivaren ska ge patienten. Den lagen omfattar inte tandvården. Detta har även den nyligen avslutade tandvårdsutredningen konstaterat. Om tandläkaren vilselett till en dyr och kanske felaktig behandling finns inget lagrum för patienten att klaga eller att få pengarna tillbaka. 

Inte heller finns garantier om gratis omgörning om behandlingen misslyckas, exempelvis genom att en fyllning faller av, en krona går sönder eller om en rotfyllning inte gjorts korrekt. Inte ens om tandläkaren uppenbart gjort fel, vilket IVO i vissa fall konstaterat, har patienten någon rättighet att få omgörningen på tandläkarens bekostnad. 

Bland alla märkliga ting i tandvården så har Privattandläkarnas branschorgan en överenskommelse med Konsumentverket om att kronor mm ska omfattas av en garantitid på tre år. I överenskommelsen hänvisas till de regler som gäller inom konsumenträtten. Någon lagändring så att Konsumenttjänstlagen omfattar även tandvården har våra politiskt valda inte åstadkommit. 

Klagomålshanteringen är också märklig inom tandvården, vilket ytterligare befäster patientens underläge i en konfliktsituation. Vill man ha pengarna tillbaka för en felaktig behandling eller få omgörning bekostad av tandläkaren ska patienten själv kontakta tandläkarens försäkringsbolag eller om det är folktandvården Landstingens ömsesidiga försäkringbolag (LÖF). Hur många orkar med det eller vet ens om att måste göra så?

Försäkringsbolaget ska sedan bedöma om och hur mycket patienten ska få i ersättning. De allra flesta får ingenting ens om tandläkaren lyckats skada en tand bredvid den som skulle behandlas på grund av olyckliga omständigheter eller oskicklighet. Har tandläkaren misslyckats med en rotfyllning får patienten i allmänhet betala omgörning både en och två gånger och sådant uppfattas som normalt och omfattas inte av försäkringen. 

Patientens rättigheter saknas alltså helt i tandvården trots att patienten betalar kostnaderna själv. Skillnaderna är stora mellan tandvården och sjukvården. Är du överkänslig mot en titanplatta eller skruv som satts in i en fot får du den utbytt utan att behöva betala allt själv. Tål man inte ett titanimplantat får man betala borttagning själv plus återställande i form av ett implantat i Zirkonia eller en protes. 

Tandhälsoförbundet har i den egeninitierade utredningen "Hur stärka tandvårdspatienternas ställning? redovisat behovet av att delar av Patientlagen läggs in i Tandvårdslagen för att tandläkarna ska få ett tydligt informationsansvar gentemot patienten och att det även inom tandvården ska finnas krav på informerat samtycket till behandlingen. 

Förbundet strävar efter att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården och i dess högkostnadsskydd. Då kommer patienter att kunna få omgörning utan att bekosta allt själv. Sker inte den förändringen måste lagstiftningen ändras så att tandvården omfattas av Konsumenttjänstlagen, vilket gör att det finns en möjlighet att överklaga till KO och att rättspraxis kan utvecklas. 

Ett politiskt omtag behövs i tandvården så att även tänderna omfattas av den generella välfärden. Den nyligen publicerade utredningen "När behovet får styra" ger inga stora förändringar i tandvården även om samtliga förslag till lagändringar genomförs, man fortsätter bara att lappa och laga.

Tandhälsoförbundet föreslår därför att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården med liknande villkor. Ett implantat i käken ska jämställas med ett implantat i höften och ingå i den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen. Det ska inte vara annorlunda att vara sjuk i tänderna och munhålan än i övriga kroppen och alla ska oavsett privatekonomi ges möjlighet att bota sin kariessjukdom.  

Till Tandhälsoförbundets utredning "Hur stärka patienternas ställning?"
Till utredningen "När behovet får styra"
Till artikel om hur Christina försöker få omgörning efter felbehandling hos tandläkaren
Till Annas berättelse
Till IVO:s information om hur du klagar på felaktig behandling hos tandläkaren
Till Privattandläkarnas och Konsumentverkets överenskommelse

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)