Tandhälsoförbundet och dess medlemmar får ofta höra att metoder vi finner effektiva saknar evidens. Ordet evidens används då för att avvisa vissa icke-etablerade metoder. Men hur är det med evidensstyrkan generellt i konventionell tandvård? Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården visar på väldigt låg evidensgrad. 

Rekommendationen att revidera rotfyllningar saknar helt evidens, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården. Socialstyrelsen skriver i sin underlagsrapport att det vetenskapliga underlaget är bristfälligt för samtliga rekommendationer gällande rotfyllningar och revision av rotfyllningar. Varför har man rekommendationer med så litet vetenskapligt stöd?

Tveksamhet råder om det t.ex. finns ett vetenskapligt underlag som ger stöd till rekommendationer att rotfylla istället för att extrahera en tand med blottad pulpa eller med infektion i pulpan. Socialstyrelsen bygger alltså merparten av sina rekommendationer på ett bristfälligt vetenskapligt underlag.(se länkar nedan)

Tandhälsoförbundets (Tf) erfarenhet är att rotfyllda tänder så gott som alltid ställer till problem särskilt i de bakre kindtänderna. Flera rötter och rotdeltan gör det omöjligt att få till en bra rotfyllning. Även om det teoretiskt skulle gå så ligger det kvar mängder av bakterier i dentinkanalerna som påverkar immunsystemet.

Visst vetenskapligt stöd finns för att extrahera tänder istället för att rotfylla, men istället för att ta upp detta försöker Socialstyrelsen tiga ihjäl frågan. Efter påtryckningar från Tf har en mening lagts till i själva texten "att ett alternativ till rotfyllningar är att dra ut tanden". Inget vetenskapligt underlag lämnas, eftersom ingen detaljerad rekommendation finns för extraktion.

Ingen evidens finns för någon rekommendation gällande käkbesvär. Det handlar om ett 50-tal enskilda rekommendationer gällande käkfunktionsstörningar, käkledssmärta, käkledsartrit, käkledsartros med mera. Flertalet rekommendationer bygger på ett bristfälligt vetenskapligt underlag och oftast så bristfälligt att en expertgrupp fattat beslut om rekommendationerna. 

Trots att det för osteonekros i käkbenet eller inflammationer i käkbenet finns en hel del vetenskaplig litteratur ges inga rekommendationer om dessa tillstånd i de nationella riktlinjerna för tandvården. Möjligen är det en medveten strategi från Socialstyrelsens sida. 

Tf har tidigare ifrågasatt de många detaljerade rekommendationerna gällande tandvården, eftersom evidensläget är så oklart. Myndigheten kunde ha nöjt sig med mindre detaljerade rekommendationer som mer byggde på ett resonemang om fördelar och risker med olika metoder.

Nu är både tandläkare och patienter är lurade av myndigheten. I alla fall hamnar de i en felaktig tro om att rekommendationerna bygger på ett gediget bakgrundsmaterial, vilket alltså inte är fallet.

När nu myndigheterna i sina egna rekommendationer för det mesta saknar evidens eller ens ett vetenskapligt underlag (70% av fallen) så är det märkligt att samma myndighet anser att tandläkare ska arbeta enligt metoder med evidens. 

Värre är dock att HSAN nu stängt av en duktig och kompetent tandläkare, med betydligt mer på fötterna än Socialstyrelsens experter och svenska tandläkare i gemen, bland annat med argumentet att hon inte arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsen har konsekvent låtit bli att undersöka det vetenskapliga underlaget för extraktion av rotfyllda tänder, diagnostisering av käkbensinflammationer, bortoperation av inflammerat och dött käkben, trots att det finns omfattande forskning inom dessa områden och att Tf vi flera tillfällen tagit upp dessa frågor.

Detsamma gäller amalgamsanering som Tf försökt få med i riktlinjerna för tandvården. Tf har också utan framgång försökt få SBU att se om man kan evidensbasera amalgamsanering då mycket forskning inom området finns och att många i dag förgiftas då tandläkare borrar i amalgam.

Hur kan politikerna ha förtroende för myndigheter som uppenbart lurar både tandläkare och patienter? Och dessutom stänger av verksamma tandläkare som verkligen och bevisligen hjälper folk med kraftiga och invalidiserande käksmärtor att bli friska. Detta måste vara ett systemfel och regeringen bör se över instruktionerna till Socialstyrelsen inklusive HSAN och IVO.

Se mer Socialstyrelsens riktlinjer
Till redovisning av kunskapsunderlaget, som visar att få rekommendationer är evidensbaserade eller ens har ett vetenskapligt underlag
Till mer på hemsidan om kritik mot Socialstyrelsens riktlinjer
IVO:s felaktiga rapport angående tandläkares avlegitimering. I rött kommenteras det som är fel gentemot tandläkarens journaler. IVO har vägrat ändra felaktigheterna i ursprungsrapporten.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)