Alltfler frågar efter biologiska eller holistiska tandläkare. Tyvärr har vi inte ens en handfull sådana i Sverige. En anledning är att Socialstyrelsen och IVO inte accepterar ett annorlunda arbetssätt än det konventionella. Biologiska tandläkare använder inte metaller, rotfyller inte tänder och försöker hjälpa kroppen till självläkning. Patienten är alltid i fokus. En attitydförändring behövs hos svenska myndigheter för att vi ska få fler holistiska tandläkare. 

Dental Tribune har intervjuat Dominik Nischwitz, som är en tandläkare som länge arbetat med biologisk och holistisk tandvård. Han har precis gett ut en bok som heter "It's all in your mouth". Han använder förstås inga metaller, men använder en del av sin tandläkartid till att ta bort metallkonstruktioner som andra tandläkare satt dit. Han tittar också på immunsystemet och ger råd om kosten. 

Nischwitz berättar att han rätt ofta får negativ feedback och att det skrivs mycket negativt om honom på sociala medier. Han menar att det är folk som inte är öppna för andra sätt att arbeta som är mest negativa och de känner sig ofta attackerade. Han säger i intervjun att han lärt sig vikten av att inte kritisera. Han arbetar därför mer med information. 

Han anser de flesta sjukdomar startar i munhålan och därför tycker han att tandläkarens viktigaste uppgift är att berätta det för patienten vad som pågår i munnen. Metaller anser han vara av ondo, eftersom de påverkar kroppen på så många sätt. Av interjun framgår att han anser att sköldkörteln kan påverkas negativt av kvicksilver från amalgamfyllningar. 

Som holistisk tandläkare anser han att kroppen ska helas från insidan, men om för många gifter finns runtomkring kan de påverka negativt. Metaller i tandvården tillhör dem och han tar därför bort guld, koboltkrom, amalgam och andra metaller hos sina patienter. Alla blir dock inte friska omedelbart utan det kan dröja en tid. Han ger också råd om nutrition och använder bara biokompatibla tandvårdsmaterial. 

Nischwitz säger i interjvun att munnen är del av kroppen och han berättar att käkbenet och alla dess tänder är kopplade till trigeminiusnerven. Infektioner, gifter och tandvårdsmaterial kan påverka den negativt med smärta i käkarna som följd. Kroniska inflammationer i käkbenet menar han kan ge upphov til kronisk trötthet och mycket annat. 

Denne holistiske tandläkare pratar också mycket om kosten och menar att den har stor betydelse för tandhälsan. Bland annat tar han upp att personer med glutenintolerans inte tar upp näringsämnen från tarmen och därför får mineralbrist som påverkar tandhälsan.

Han rekommenderar folk att ta 5000 till 10 000 IU av vitamin D3 per dag och för att bygga ben rekommenderar han 20 000 IU per dag. Det är väldigt mycket mer än de 2000 till 4000 som Tf rekommenderar. Men har man problem med tänderna och tandbenet är vitamin D3 viktigt. Alla tandläkare borde därför erbjuda patienterna D-vitaminprover.

Nitschwitz redovisar i interjvun till att han ofta föreslår ett "Food Design Concept" som går ut på att ta bort dåliga livsmedel, som exempelvis sådant som innehåller gluten liksom mjölkprodukter, raffinerade vegetabiliska oljor och socker. Det man bör äta är proteiner från fisk och ägg och han tycker också man ska komplettera med tillskott av vitamin D3, K2, magnesium, zink och andra mineraler samt omega 3 fettsyror. Det är helt annorlunda än svenska tandläkares som så gott som enbart talar om socker. 

Interjun tar också upp risker med infektioner i käkbenet. Det vill säga det som Irene Brednert Jonsson arbetar med och som IVO anser är helt utan vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta trots att patienter tillfrisknar efter borttagning av sådana infektioner och trots att det finns internationell konsensus om hur man diagnostiserar och behandlar sådana tillstånd.

Av intervjun framgår att Nitschwitz tittar på helheten och att det inte är ovanligt att patienter har infektioner i käkbenet. Här i Sverige vågar tandläkare sällan ens ta bort rotfyllda tänder då de är rädda att mista sin legitimation. Socialstyrelsens riklinjer är att rotfyllningarna ska göras om och inga direktiv ges om att ta bort tanden. 

Denne biologiske tandläkare vill verkligen sprida information om hur man gör världen mer hälsosam och för det har han ett instagramkonto @drdrome1 där man kan läsa om många intressanta aspekter av tandläkeriet. Han har också mottagning i Tyskland. Det kan vara ett alternativ då det är så få svenska tandläkare som vågar arbeta holistiskt.

Något stöd för ett holisiskt arbetssätt finns inte i Socialstyrelsens direktiv till tandvården. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gör tillsynbesök och försöker på olika sätt motarbeta ett annorlunda arbetssätt. Irene Brednert Jonsson är en av få svenska biologiska tandläkare och IVO har begärt av HSAN att de ska återkalla hennes legitimation och detta på felaktiga grunder och på ett underlag som inte alls stämmer med hennes journaler. Se mer om Irene Brednert Jonssons ärende. 

Det behövs fler biologiska och holistiska tandläkare i Sverige och allt fler frågar efter sådana. Tyvärr finns ett systemfel i svensk vård som gör att allt färre tandläkare vågar arbeta på ett holistiskt sätt, det vill säga utan metalliska material, utan att göra rotfyllningar, genom att skrapa bort infektioner i käkbenet (så kallade NICO) och genom att ge adekvata kostråd för självläkning av mindre kariesangrepp.  

Till artikeln i Dental Tribune
Sammanslutning för biologiska tandläkare
Sammanslutning för holistiska tandläkare

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)