Sepsis är det som förr kallades blodförgiftning. I dessa fall har kroppens immunförsvar reagerat kraftigt på en infektion orsakad av bakterier i exempelvis lungorna, munhålan eller rotfyllda tänder.  Sepsis är en dödlig sjukdom om man inte snabbt kommer under vård. Patienter med sepsis har extremt låga nivåer av C-vitamin och en del forskare menar att det handlar om skörbjugg.

Reaktionen vid sepsis  är så kraftig att organen tar skada och ofta blir blodkärlen otäta och vätska tränger ut i vävnaderna, vilket i sin tur gör att det blir svårare för kroppen att pumpa runt blodet. Vissa läkare och forskare tror att att om en infektion blir så allvarlig att sepsis uppstår så beror det på C-vitaminbrist. Det har också visat sig att höga halter C-vitamin snabbt förbättrat patienter med sepsis.

 "Doktorn, din sepsispatient har skörbjugg", är titeln på en artikel av doktor Marik. Han menar att sepsis egentligen är extrem C-vitaminbrist, d.v.s. samma sjukdom som sjömän led av förr i tiden och som botades med apelsiner. Så gott som alla patienter med sepsis hade i en studie extremt låga nivåer av C-vitamin och så många som 40 procent hade C-vitaminnivåer under 11,3 mikromol/liter, vilket är tröskeln för när man anser att en patient har skörbjugg. Andra patienter med sepsis hade nivåer under 23 mikromol/liter, vilket också är extremt lågt. 

De doser som normalt rekommenderas av C-vitamin räcker inte på långa vägar till patienter med sepsis. De behöver minst 2-3 gram per dag och helst mer. Bäst är om C-vitamin ges intravenöst (som dropp direkt i blodet).  Det finns beskrivningar som visar att patienter med sepsis som varit i det närmaste döende tillfrisknat efter behandling med intravenöst C-vitamin. 

Mycket tyder på att ursprunget till sepsis kan vara bakterier i munhålan och i rotfyllda tänder. Det kan vara så att Tandvårdsskadeförbundets rekommendationer om höga C-vitaminhalter minskat risken för sepsis bland medlemmarna, trots ofta förekommande infektioner i munhålan. Att ta 1-2 gram C-vitamin om dagen är bra för alla och är det Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar. 

Om sepsis i Vetenskap och hälsa 
Till artikel om sepsis och C-vitamin på bloggen Natural Health (engelska)
Doktorn din patient ar skörbjugg  (engelska)
Till forskningsartikeln (engelska)
Om livshotande infektioner i tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)