Svår käk- och ansiktssmärta eller kroniska sjukdomar kan orsakas av infektioner i käkbenet. Kunskaperna bland svenska läkare och tandläkare är bristfälliga och därför kan patienter i vården gå många år med smärtproblematik, kronisk trötthet med mera helt i onödan. 

Infektioner i käkarna kan orsaka många besvär. Anledningen är att immunförsvaret inte alltid kommer åt infektionen och att käkarna genomkorsas av mängder av nerver som har utbredning upp mot både ögat och örat. Bakteriegifter med mera bildas som kan påverka kroppens biokemi och bland annat försämra cellernas energiproduktion.

Symtom som kan uppträda är allt från kraftig smärta i regionen, extrem trötthet och olika immunologiska reaktioner mot de bakteriegifter som bildas. Så kallade tysta infektioner förekommer också då man inte känner smärta, men ändå har symtom orsakade av besvär i käkbenet. På hemsidan har vi bland annat redovisat doktor Johann Lechners arbete i Tyskland. 

Den amerikanske professorn och patologen Jerry Bouqout har också gjort mycket för att uppmärksamma problem med så kallad kronisk ischemisk bensjukdom. Han har med sina medarbetare vid University of Texas i Houston i USA utvecklat mikroskopering för att kunna diagnostisera sjukt käkben. Laboratoriet är nu flyttat till Morgantown. 

En viktig anledning till att skicka biopsier till laboratoriet i USA är att kronisk ischemisk bensjukdom är svår att upptäcka eftersom den finns inuti käkbenet. Inte ens med 3-röntgen upptäcks riktigt alla fall.

Patologer inom området anser därför att man behöver ta bort en liten del av käkbenet för att komma in och titta hur det ser ut. Ofta märks då att benmärgen är mjuk och även oljeliknande substans kan finnas. Det förutsätter dock att man träffar rätt område, vilket inte heller är lätt då smärtan kan vara diffus och i vissa fall förekommer inte alls smärta lokalt. 

Vid mikroskopering syns det tydligt att käkbenet är förstört och att bakterier frodas där. Den information från patologen Jerry Boqout som finns tillgängligt på internet är främst forskningsrapporter och foton (som främst är för kliniskt verksamma tandläkare). Mycket information finns dock i boken Oral Maxillofarcial Pathology, som kommit ut i en fjärde upplaga.

Det Jerry Bouqout återkommer till är att käkbenet är unikt för varje individ och att det därför kan vara knepigt att ställa diagnosen om man inte studerat käkbensförändringar tidigare. Bennekros  är vanligt hos dem som tagit läkemdel mot benskörhet.

Jerry Bouqout anser att en del ärftliga faktorer finns med ökad risk för ischemisk bensjukdom. Han anser också att det kan finnas ischemisk bensjukdom i området där visdomständer eller rotfyllda tänder tidigare suttit. Anledningen är att tandläkaren inte rengjort ordentligt efter extraktionen och att man därför fått en försämrad läkning med kvarvarande infektion.

Genom studier av röntgenbilder och kliniska undersökningar kan tandläkare med kompetens inom området misstänka kronisk ischemisk bensjukdom, men oftast behöver man gå in i käkbenet för att vara säker på diagnosen. Laboratorieanalyser kan bekräfta diagnosen. Mycket få svenska tandläkare har kompetens inom detta område. 

Till artikel i Medical News från 2019 (engelska)
Mer om Jerry Bouqout inklusive publicerade forskningsrapporter (engelska)
Till boken om käkens patologi (främst för läkare och tandläkare)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)