Tänderna är en del av kroppen, men varken i den odontologiska eller medicinska vården är det en självklarhet. Läkare förstår sällan tändernas betydelse för sjukdomar, trots att inflammatoriska besvär, hjärtproblem, cancer och mycket annat kan ha sitt ursprung i munhålan. Tandläkare kopplar sällan  symtom i munhålan till andra delar av kroppen. Ett kompetenslyft i vården behövs. 

Regeringen har tillfört särskilda medel för att höja kompetensen i vården. Tandhälsoförbundet (Tf) är oroad för att tänderna återigen ska glömmas bort i de hälsoförbättrande åtgärderna. Därför har vi haft kontakt med Vårdkompetensrådet hos Socialstyrelsen och hoppas att de lyssnat åtminstone lite grann.

Numera är det väl känt att tandhälsan har betydelse för utveckling av andra sjukdomar. Kopplingar finns mellan bakterier i munhålan och hjärtinfarkter, tarmproblem, vissa cancerformer, diabetes och andra inflammatoriska sjukdomar. Men det verkar inte ha nått fram till personal på vårdcentraler och tandläkarmottagningar. 

Tf:s medlemmar som upplever symtom kopplade till titanimplantat, broar i metall, amalgamfyllningar och rotfyllningar blir sällan trodda varken hos tandläkaren eller doktorn. En del har gått igenom åratal av neurologiska eller psykiatriska undersökningar utan att provsvar och undersökningar visar några fel. Men när de själva kommit på orsaken och tagit bort metaller eller rotfyllda tänder så har hälsan förbättrats. (se mer under fliken "Min historia").

Tf hoppas att de nya medlen till kompetensutveckling som Socialstyrelsens Vårdkompetensråd fått verkligen ska lyfta tändernas betydelse för hälsan. Men det krävs också omprövning av tandvårdens nationella riktlinjer för att läkare och tandläkare ska kunna bli ett gemensamt team som hjälper patienterna.

Exempelvis måste riktlinjer för amalgamsanering och annan hantering av amalgamfyllningar införas liksom riktlinjer för att och hur infekterade rotfyllda tänder ska tas bort och att kontroll av inflammationer i käkbenet ska göras åtminstone om patienten har kraftiga käksmärtor, bröstcancer eller inflammatoriska sjukdomar. Detta har stöd i forskningslitteraturen, vilket inte alla riktlinjer har. 

Tf försökte för flera år sedan få SBU att utvärdera forskning om amalgamsanering eftersom känsliga individer riskerar att bli sjuka vid oförsiktig sanering då de andas in höga kvicksilverhalter. Kvicksilver är ett starkt cellgift antingen det sitter i folks tänder eller släpps ut i miljön. SBU har dock inte velat ta tag i den frågan. Socialstyrelsen har inte bett om en sådan utvärdering trots att de som myndighet ansvarig för tandvården borde ha tagit ett sådant initiativ.

Hittills har Socialstyrelsen, tandläkare och läkare avfärdat riskerna med amalgam, riskerna med flera metaller i samma munhåla (korrosion), risker med rotfyllningar liksom risker om man går omkring med inflammationer i käkbenet.

Förhoppningen är att Vårdkompetensrådet i sitt nya uppdrag ska skapa förutsättningar för att tänderna ska integreras i den allmänna hälso- och sjukvården. Både för att förbättra det förebyggande arbetet och för att i tid upptäcka sjukdomar som har sitt ursprung i munhålan. En sådan omsvängning i vården skulle med all säkerhet vara samhällsekonomiskt lönsam och kraftigt minska sjukvårdens kostnader. 
Se också Tf:s pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)