Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården är nu slutligt beslutade och utlagda på myndighetens hemsida. Tyvärr har inte många korrigeringar gjorts efter remissrundan. Fortsatt finns inga riktlinjer för amalgamsanering eller borttagning av käkbensinfektioner och det är precis som om myndigheten förtränger dessa problem. Främst är riktlinjerna till för beslutsfattare, men tandläkare kommer förstås också att följa dem. 

Socialstyrelsens riktlinjer kommer medföra svårigheter för personer som vill ta bort sina amalgamfyllningar på ett säkert sätt då sådana rekommendationer helt saknas. Det leder till förgiftningsrisker både för patienter och personal. Riksdagens partier har i Tf:s frågeformulär varit tydliga med att de vill se riktlinjer för amalgamsanering. Konstigt är att myndigheten inte lyssnat. Tf kommer att föreslå att krav på riktlinjer för amalgam läggs in i kommande regleringsbrev till Socialstyrelsen. 

Människor som lider av käk- och ansiktssmärta kan bli bättre eller helt friska om infektioner inuti käkbenet tas bort. Detta nämns inte alls i riktlinjerna. Socialstyrelsen anser uppenbart att patienterna ska fortsätta ha ont, trots att det finns både diagnosmetoder och teknik för att upptäcka infektioner inuti käkbenet. Detta är definitivt något som hör till tandläkarnas område, men kompetensbehovet är stort. I dag vågar nästan inga tandläkare skrapa bort infekterad benmärg av rädsla för att bli delegitimerade. Utomlands görs dock sådana operationer. 

På ett ställe inne i texten har Socialstyrelsen lagt till att ett alternativ till att rotfylla en infekterad tand är att ta bort den. Men det återfinns sedan inte i tabellerna över olika möjliga åtgärder.  En misslyckad rotfyllning anser Socialstyrelsen ska göras om eller möjligen kan man operera rotspetsen om infektionen inte vill ge med sig. Misslyckade rotfyllningar blir nästan aldrig bra om de görs om. Infektionen har ofta spridit sig ner i käkbenet och det är så många får sina käksmärtor. 

Allvarligt är också att flertalet av rekommendationerna saknar evidens och till och med saknar ett vetenskapligt underlag. Ändå görs bedömningar av olika expertgrupper hos myndigheten, vilket gör att många av de rekommendationer som ges kommer att orsaka tandvårdsskador hos patienterna. Åtminstone borde patienterna få reda på att det saknas evidens och vetenskapliga underlag för flertalet av rekommendationerna. 

Tf kommer att fortsätta ge patienterna och tandläkarna korrekt information. 
Till Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)