Smärta i käk- och ansiktsregionen sätter ner livskvaliteten påtagligt. Smärtan är ofta mycket kraftig och återkommer helt okontrollerat. Man vet alltså inte när man får smärtattackerna och sällan kommer förvarning. En del kan dock ha ständig värk. Inflammationer inuti käkbenet kan vara en av flera orsaker, men i dag nonchaleras sådana odontogena besvär. 

Smärta och funktionsstörningar i käkmuskulaturen och käklederna benämns ofta temporomandibulär dysfunktion (TMD). Vanliga symtom är smärta när man rör på  käkarna och ofta kan man inte gapa ordentligt, vilket gör det svårt att äta och prata. Livskvaliteten blir kraftigt nedsatt hos personer med TMD.

Mellan 10 och 15 procent av den vuxna befolkningen har problem med TMD och precis som vid många andra sjukdomar är den vanligare hos kvinnor än hos män. TMD är en  anledning till kronisk ansiktssmärta (orofarcial smärta).

Orsaken anses okänd, men olika riskfaktorer finns såsom yttre trauma, psykisk ohälsa, tandgnissling och psykosociala faktorer som stress, ångest och psykisk belastning. Så gott som aldrig nämns infektioner eller inflammationer i tandrötter och  käkben, men någon gång kan bettfunktionen anses som orsak. 

Tandhälsoförbundet (Tf)  har medlemmar som tillfrisknat från TMD eller olika former av smärta i ansikts- och käkregionen. Det har i sådana fall handlat om problem inuti käkbenet i form av inflammationer som påverkar nerverna. Med tanke på den stora andelen av befolkningen som drabbas av TMD är det märkligt att så lite forskning finns. Att börja med stress kanske är att börja på fel ställe. 

Se mer om medlemmar som tillfrisknat från käkbesvär på hemsidan under fliken Min historia. Röntgen och kliniska undersökningar visar sällan problem och därför  kan tandläkare och läkare ofta nonchalera besvär i munhålan och särskilt inuti käkbenet. 

Om käkbenet öppnas kan tandläkare inspektera käkbenet och ofta hittar man där fettliknande substans. Den måste tas bort för att kroppen ska kunna självläka och besvären upphöra. Det är därför i första hand inuti käkbenet som man ska titta för att hitta orsaken. Se mer Johann Lechners föredrag på Tf:s hemsida.

Orsakerna till inflammation i käkbenet kan vara infektioner via rotfyllda tänder, borttagning av visdomständer utan att rensa ordentligt i käkbenet, infarkter i de små kärlen i käkbenet och även tandgnissling och bettfel kan orsaka problem i tandrötter och därmed långsiktigt ge upphov till inflammationer i käkbenet. 

Problemet i Sverige är att hitta tandläkare villiga att operera inuti käkbenet. Särskilt hopplöst har det blivit efter det att tandläkare Brednert Jonsson förlorat sin legitimation på grund av sådana mycket lyckade operationer. Trots att de patienter som granskades av IVO var mycket nöjda med tandläkarens behandling ansågs hon vara en fara för patientsäkerheten.

IVO har konsekvent felciterat tandläkarens journaler plus kommit med nedlåtande kommentarer utan någon som helst grund. Därtill har IVO vägrat att införa några som helst rättningar varför HSAN haft ett grovt felaktigt material för sitt ställningstagande. Detsamma kommer att gälla förvaltningsdomstolen som inte heller har egna resurser att kontrollera om journalerna är korrekt citerade. Se mer på Tf:s hemsida. 

Till SBU:s rapport om TMD och arbetsrelaterad stress
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)