">

Tandläkaren som hjälpt patienter att tillfriskna från smärta, bihålebesvär och extrem trötthet har av HSAN fått legitimationen återkallad. Hon får inte längre arbeta som tandläkare. Det hon gjort sig "skyldig" till är att diagnostisera käkbenssjukdomar, extrahera rotfyllda infekterade tänder och operera bort degenerat dött käkben (se bild). Patienterna är nöjda och deras hälsa har påtagligt förbättrats. Ändå anses tandläkaren vara en fara för patientsäkerheten. Hur kan det komma sig?

Det är oklart varför myndigheterna jagar en kvinnlig tandläkare med gedigen utbildning inom området för att hon botar patienter genom att ta bort infektioner och inflammationer i käkbenet. Det är inte heller patienter som anmält henne utan två manliga tandläkare. Det myndigheterna är ute efter är de ca fem procent av tandläkarens patienter som diagnostiserats med käkbenssjukdom. Övriga patienter får vanlig konventionell tandvård. "Normalpatienterna" och hur de behandlats har IVO inte brytt sig om att granska. 

Patienterna som opererats har tillfrisknat  och är nöjda, men tandläkarna som anmält henne och den svenska tillsynsmyndigheten IVO anser att hon är en fara för patientsäkerheten. Grunden till detta finns i en granskning av 15 journaler. Granskningsrapporten är full av fel och enligt Ann-Marie Lidmark, som fått patienternas tillåtelse att läsa alla rapporterna, stämmer inte granskarens skrivningar med journalerna. Det påstås att röntgenbilder saknas fast de finns där eller att indikationer för operation saknas trots att det av journalerna framgår att tandläkaren redovisat anamnes, klinisk undersökning och röntgenbilder som alla tyder på käkbenssjukdom. 

Tandläkaren arbetar gällande diagnoskriterierna helt enligt den amerikanska konsensusrapport som finns för diagnos och behandling av käkbenssjukdomar.. Dessutom tar hon biopsier som skickas för analys till ett laboratorium i USA och bakterieprover som skickas för analys till ett laboratorium i Oslo. Några laboratorier som kan göra dessa analyser finns inte i Sverige. På bilden syns fettdegenererad vävnad som väller ut från käkbenet. 

Det handlar om Irene Brednert Jonsson från Falun, som också är ledamot av Tandhälsoförbundets (Tf:s) styrelse i Dalarna. Många patienter säger att hon räddat deras liv. Tf har också skickat personer som misstänker käkbensbesvär till henne, eftersom det finns så få tandläkare här med hennes kompetens och erfarenhet.

På hemsidan under fliken "min historia" har flera av hennes patienter skrivit om årtionden av allvarlig sjukdom utan att vare sig läkare eller tandläkare kunde ge någon hjälp. En av dem som blivit hjälpta är Lennart Gottnersson som vi skrivit om på hemsidan (hans journal har granskats av IVO) och en annan är Siv Eveby som vi också skrivit om både i tidningen och på hemsidan. Ännu många fler finns som fått tillbaka hälsan efter operationer i käkbenet eller borttagning av rotfyllda tänder.

Nu får alltså inte denna duktiga tandläkare behandla patienter längre eftersom hennes legitimation är tillbakakallad. De båda myndigheterna IVO och HSAN anser felaktigt att hon är en fara för patientsäkerheten. Ann-Marie Lidmark, som fått tillåtelse att läsa de granskade patienternas journaler, har tidigare redovisat felaktigheter gentemot journalerna som finns i den granskningsrapport som varit underlag för HSAN:s beslut. Dessa felaktigheter har kommunicerats till både IVO och HSAN, men inte föranlett att granskningen gjorts om eller ens att felaktigheter gentemot journalerna rättats.

Tf undrar vad som försegår hos dessa myndigheter och varför det är viktigt att fatta beslut som gör att ingen tandläkare i Sverige hädanefter kommer att våga vare sig dra ut rotfyllda infekterade tänder eller att operera bort inflammationer i käkbenet. Beslutet kommer nu när många forskningsrapporter redovisat att just käkbenssjukdomar kan ge upphov till kroniska besvär som MS, cancer, kraftig käksmärta och mycket annat.  Se bland annat Johann Lechers föredrag.

Än märkligare blir IVO:s agerande om man beaktar att Socialstyrelsen (som är expertmyndigheten på tandvårdens område) i sina nationella riktlinjer för tandvård (2022) inte i något fall ger evidensbaserade rekommendationer när det gäller behandling av käkmuskelsmärta, käkledssmärta etc. Käkbensjukdom  (osteonekros) tar Socialstyrelsen över huvud taget inte upp i sina rekommendationer. Socialstyrelsen tillåts alltså att ge rekommendationer trots att myndigheten själv konstaterat att det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

En tandläkare som arbetar enligt den vetenskap som finns och dessutom har både gedigen utbildning och lång klinisk erfarenhet och som uppenbart får mycket goda resultat av behandlingen tillåts alltså inte att arbeta vidare som tandläkare. Det måste finnas ett system fel någonstans i granskningsmyndigheternas arbete. Och varför rättar inte IVO de uppenbara felaktigheterna gentemot tandläkarens journaler innan beslut fattas? Eller begär förnyad granskning av annan tandläkare? 

Du som blivit behandlad av Irene Brednert Jonsson skicka gärna ett brev till Tf och berätta hur du upplevt hennes behandling och vilka hälsoeffekter det fått (Tandhälsoförbundet, Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm). Skriv också brev till partiledarna för att berätta vad du tycker om IVO och HSAN:s agerande. 

Till Lidmarks genomgång av IVO:s slutsatser inklusive redovisning av felaktigheter i granskningsrapporten som ligger till grund för IVO:s slutsatser. IVO har alltså inte infört rättelser i granskningsrapporten eller begärt ytterligare en granskning av journalerna. 

Till filmat föredrag om käkbensinflammationer, hur man diagnostiserar och behandlar samt vilka effekter man får på hälsan.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)