Smärta och funktionsstörningar i käksystemet anses ställa tandvården inför flera utmaningar, bland annat upplever tandläkare stor osäkerhet inför problematiken. Tandhälsoförbundet (Tf) har försökt intressera tandläkare för käkbensproblematiken, men med dåligt resultat. Socialstyrelsen och IVO motarbetar effektiv behandling genom att vettiga riktlinjer saknas och att tandläkare som med framgång behandlar sådan problematik motarbetas.

Aurelia Ilgunas, doktorand vid Umeå universitet, har undersökt möjligheterna att behandla patienter med sådan problematik inom tandvården. Dels ser hon att det finns organisatoriska problem, men också att fortbildning inom området behövs. Andelen personer med sådana besvär ökar. Hon tror att det bara handlar om problem från käkmuskler och käkleder. 

Tf vet att det oftare gäller problem som finns inuti käkbenet. Dåligt utfärda extraktioner av visdomständer, otäta rotfyllningar med mera skapar miljöer i käkbenet som gör att vävnaderna dör och ersätts av fettklumpar med kraftig bildning av cytokinen RANTES.

En del får kraftiga käksmärtor och kan diagnostisera med trigeminusneuralgi. Andra får besvär i andra delar av kroppen med smärta eller kroniska sjukdomar. Anledningen är höga halter av RANTES som triggar immunförsvaret att agera. Den som går omkring med ständiga inflammationer försämrar hela tiden hälsan. Kopplingar mellan inflammationer i käkbenet finns till många sjukdomar som bihålebesvär, värk i käkarna och upp mot örat och ögat, cancer och kroniska sjukdomar som MS, Parkinson och ALS.

Sjukvården har mycket att vinna på att behandla inflammationer i käkbenet. Det handlar om att uppmärksamma tandläkare och läkare på detta fenomen, att lära ut diagnostisering och hur tandläkaren ska operera bort inflammerad vävnad. Det finns en skicklig tandläkare i Sverige som utbildat sig i USA bland annat av professor Bouquot och som auskulterat hos tandläkare Hussar vid många tillfällen. I Sverige har tandläkaren behandlat många patienter med mycket gott resultat. 

Hon arbetar helt enligt den vetenskap som finns och det handlar om flera hundra publikationer. Hon har lång praktiskt erfarenhet, vilket få andra tandläkare har. Istället för att låta henne utbilda tandläkare har IVO/HSAN nu återkalla hennes legitimation. Anledningen är alltså inte att patienterna är missnöjda utan att den granskande tandläkaren ljuger och hittar på och skriver att hon opererat när hon inte gjort det, att hon förskrivit antibiotika på oklara indikationer trots att hon skickar bakterieprover till labb för analys och använder den antibiotika laboratoriet föreslagit.

Inte nog med det granskaren påstår att hennes journaler är otillräckliga. Trots att journalerna vid granskning av Ann-Marie Lidmark befunnit sig i mycket gott skick och i detalj beskrivit både anamnes, röntgenbilder, klinisk undersökning och själva behandlingen. Granskaren påstår också att det fattas röntgenbilder och redovisning av provtagningar trots att de ligger i journalerna. Han påstår också vid flera tillfällen att hon inte informerat patienterna om resultaten fast det står tydligt i journalen att så skett. 

Vad är syftet kan man undra till att IVO vägrat att rätta alla felaktigheter. trots att de påpekats tydligt och exakt av tandläkarens och hennes ombud? Det kan inte vara annat än att motarbeta ett effektivt sätt att hantera käkbensproblematik. Varför är svårt att förstå? 

HSAN som är en domstolsliknande myndighet har inte gjort sitt jobb. Myndigheten har i sitt beslut kopierat IVO:s felaktiga underlag liksom tandläkarens kritik. Ingen som helst självständig analys har gjorts och tandläkarens redovisning av alla felaktigheter har inte kontrollerats eller kommenterats. Myndigheten HSAN betalas av skattemedel, men eftersom den inte gör ett självständigt jobb skulle den kunna vara en av de onödiga myndigheter som kan läggas ner. 

Det är självklart att svenska tandläkare känner sig osäkra inför behandling av dessa patienter och om de skulle ta bort infektioner eller inflammationer inuti käkbenet så vet de att deras legitimation kan återkallas. Det i sin tur gör att många tandläkare blundar för problematiken och säger att problem "inuti käkbenet tar kroppen hand om själv". De borde istället titta inuti käkbenet där de kommer att finna en fettliknande sörja som påverkar ansiktsnerven och resten av kroppen negativt. Mäter de cytokinen RANTES i fettet så finner de skyhöga värden. 

Hur kan man då hjälpa tandläkare att behandla patienter med käksmärta? I första hand måste Socialstyrelsen och IVO/HSAN ge riktlinjer för effektiv behandling. Dagens riktlinjer går ut på kognitiv terapi eller möjligen behandling med bettskena. Inget av det är evidensbaserat och har mycket bristfälligt vetenskapligt stöd eller inget alls. Att operera bort dött och ruttet käkben har starkt forskningsstöd och genom sammanställning av befintlig forskning kan behandlingen med all säkerhet nå evidensnivå. Satsa alltså på uppföljning av de patienter som fått operationer inuti käkbenet. 

Till avhandlingen
Lär dig mer om käkinflammationer och hur de påverkar kroppen via inspelat föredrag av tandläkaren och forskaren Lechner 
Till mer om tandläkaren som tar bort käkbensinflammationer

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)