Käkfunktionsstörningar och andra former av smärta i tänder, käkar och ansiktet är ofta svåra att förstå. I vissa fall kan orsaken vara infektioner eller inflammationer inuti käkbenet. Dock finns få tandläkare och läkare som känner till dessa problem. Mer fortbildning inom området behövs.

Personer med mycket svåra och långvariga smärtor i käkregionen kan ha infektioner inuti käkbenet. När påverkat käkben tas bort minskar eller försvinner smärtan. Käk- och ansiktssmärtorna är ofta mycket plågsamma och går upp mot ögat och örat.

Tyvärr har få läkare och tandläkare kunskap för att kunna diagnostisera sådana smärttillstånd. Inte ens läkare verksamma på smärtkliniker klarar det. Se mer historien om Tobbe.

Diagnosen är svår att ställa och därför behöver tandläkaren veta vad som hänt patienten och också göra en klinisk undersökning. Tandläkare/käkkirurger med stor erfarenhet kan vanligen se förändringar på röntgenbilderna, men det är svårt för ett otränat öga.

Man kan ta vävnadsprover (biopsier) och skicka för analys. Mycket få laboratorier finns dock som klarar sådana analyser.  I Huston i USA finns ett av dem och i Tyskland finns också möjlighet att kontrollera käkbenets beskaffenhet.

 Klokt kan också vara analysera vilka bakterier som finns i käkbenet, som förberedelse för eventuell antibiotikabehandling. Även gällande bakterieanalyser är det svårt att hitta laboratorier som gör DNA analyser på flera olika sorters bakterier. Odling fungerar inte då bakterierna är anaeroba och dör då de kommer upp i syrerik miljö. Inuti käkbenet kan det finnas alla möjliga skadliga mikroorganismer till och med bakterier som orsakar borrelia. 

Svårigheten att se in i käkbenet ens med moderna röntgenmetoder gör att svenska tandläkare ofta har svårt att förstå de problem som kan uppstå inuti käkbenet. Har du själv smärta i området kanske du måste berätta om misstankarna för tandläkare eller kontakta Tandhälsoförbundet för mer information. 

Konventionell medicin har sällan annat än smärtlindring och KBT att erbjuda dem som har allvarliga käk- och ansiktssmärtor. Inte ens läkare på smärtkliniker tänker på att det kan sitta infektioner inuti käkbenet so orsakar käk- och ansiktssmärta eller andra typer av smärta. 

Tandhälsoförbundet har erfarenhet av käkinfektioner och käksmärtor.  En del medlemmar har gått till tandläkare som kunnat skrapa bort infekterad eller död vävnad inuti käkbenet.  Flertalet har minskat sin smärta eller helt blivit av med den. Om infektionerna funnits under lång tid kan det dock vara svårt att bli helt frisk. Särskilt gäller det patienter som har lätt att få blodproppar i de små kärlen inuti käkbenet.

Det krävs stor skicklighet av tandläkaren för att diagnostisera käkbenssjukdom och ta bort all påverkad vävnad. Ofta behöver tandläkaren skrapa bort material till dess friskt ben kommer fram.  Tandhälsoförbundets erfarenhet är också att det i svåra fall kan behövas ozongas eller ozonerat vatten för att minska risken för återfall.

Mer forskning behövs helt klart inom området. Men det är också viktigt att de tandläkare som hjälper sina patienter att bli av infektioner i käkbenet får möjlighet att fortsätta med detta angelägna arbete. Viktigt är också att utbilda käkkirurger och läkare för att skapa bättre förutsättningar att upptäcka problemen på ett tidigt stadium.

Personer som lider av benskörhet och medicineras mot det har högre risk än andra att få käkbenssjukdomar av olika slag. Eftersom sådan medicinering ökar är det ännu större skäl att ta upp risker med käkbensinfektioner i fortbildningen av tandläkare och läkare.

Se mer intervju av professor emeritus Bouquot (engelska)
Se professor emeritus Bouquots forskningsrapporter (engelska)
Se mer Johann Lechner (film öppning av käkben, tyska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)