Kronisk smärta kan bero på infektioner i tandrötter eller käken. Ofta är munhälsan rent allmänt dålig innan smärttillstånd uppstår. Avsaknad av tänder eller missfärgade tänder innebär ofta ett socialt handikapp med svårighet att upprätthålla sociala relationer och man kan få svårt att få jobb med dålig ekonomi som följd.

Dålig munhälsa med ett icke-fungerande bett är mer vanligt hos socioekonomiskt svaga grupper. En viktig anledning är höga kostnader för tandläkarbesök som gör att man inte regelbundet går till tandläkaren. Men även andra faktorer, som exempelvis kosten, har betydelse.

Kronisk smärta i käkarna är inte helt ovanligt hos dem med problem med karies. Beräkningar finns som visar att ungefär 20 procent av befolkningen eller cirka var femte person har betydande besvär av kronisk smärta i käkarna.

Det handlar om stort personligt lidande, en betydligt sämre livskvalitet än tidigare liksom stora kostnader både för individen och samhället på grund av nedsatt arbetsförmåga och många läkarbesök.

SBU beräknar samhällskostnaderna för kronisk smärta till mer än 80 miljarder kronor per år. Av dem med kronisk smärta upplever var tredje person att smärtan kommer från käken och/eller tänderna.

Smärta från käkar och munhåla är alltså  den tredje vanligaste typen av kronisk smärta. Smärttillstånd som härleds till munhålan och käkarna kallas TMD och omfattar smärta och dysfunktion i käkleden, tuggmusklerna och omgivande struktur. Det är ovanligt hos barn.

Tandhälsoförbundets erfarenhet är att personer med kraftig och återkommande käksmärta ofta har infektioner i tänder eller käkben. Det handlar alltså i första hand om att ta bort dessa infektionerna.

För att undersöka detta behövs panoramaröntgen, men helst också 3-D-röntgen eller så kallad SBCT-röntgen. Endast tandläkare tränade i att diagnostisera käkinfektioner klarar att se infetioner i käkbenet via slätöntgen. Vanliga käkkirurger klarar sällan detta. 

Om käkbenet öppnas kan man titta in i dess märg och om det väller ut fettklumpar är det tecken på infektion inuti käkbenet. Ischemisk käkbenssjukdom är beteckning på ett tillstånd där man ser syrefattig vävnad i käkbenet. 

Ett fåtal svenska tandläkare tar biopsier (prover från benmärgen), vilket vid mikroskopering visar bland annat blodproppar i käkbenets blodkärl liksom död och syrefattig benvävnad. Allt detta är tecken på käkbensinfektion och den behöver tas bort för att kroppen ska tillfriskna. 

Till artikel i tandläkartidningen om tandförluster och käkbenssmärta

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)