IVO:s lögnaktiga granskningsrapport om tandläkare Brednert Jonsson har nu fått nytt liv i en artikel som skrivits av en av Tandläkartidningens journalister. Tidningen företräder tandläkare och borde därför ha varit mer noggrann i sin analys och tagit del av Brednert Jonsson redovisning av de många felaktigheter som IVO:s rapport innehåller. Även andra tandläkare kan riskera att få liknande behandling av IVO. 

På hemsidan har vi tidigare redovisat de många felaktigheter och faktiskt rena personförföljelser som IVO:s granskningsrapport innehåller. Trots påpekande från både berörd tandläkare och Tandhälsoförbundet (Tf) har IVO meddelat att alla felaktigheter gentemot journalerna är betydelselösa i myndighetens bedömning. Myndigheten har vägrat att rätta felen, trots tydliga angivelser.  Det gör tandläkaren helt rättslös.

Rubriken på Tandläkartidningens artikel är "Tog bort käkben utan diagnos - förlorar legitimationen", vilket inte ens stämmer med IVO:s felaktiga granskning. I själva verket har Brednert Jonsson varit mycket noggrann i sin diagnos med tydliga och omfattande anamneser, klinisk underökning, kontroll av röntgenbilder och vid osäkerhet biopsier från käkbenet. Allt detta framgår av hennes journaler och är helt enligt en konsensusrapport från 2015 sammanställd av forskare inom området.

IVO:s granskning tar inte specifikt upp käkoperationerna som problemet utan skriver att det är en sammantagen bedömning av att tandläkare Brednert Jonsson är en patientsäkerhetsrisk. Tandläkartidningen ger alltså utifrån IVO:s rapport en något felaktig bild. Dessutom borde tidningen ha redovisat de många felaktigheter som redovisats av Brednert Jonsson och Tf. 

IVO:s beslut går dessutom tvärt emot kammarrättens dom från 2008 då samma tandläkare fick tillåtelse att göra käkoperationer under förutsättning att noggrann diagnos ställdes i form av biopsier. Under tandläkarens prövotid hade IVO inget att anmärka. Dessutom finns nu ännu mer forskning än 2008 som ger stöd för att ta bort inflammerad vävnad i käkbenet

Tandläkartidningen skriver felaktigt att trots "att tandläkaren redan hade genomgått en treårig prövotid efter en dom i kammarrätten 2008 har hon enligt HSAN fortsatt utföra käkkirurgiska ingrepp som byggt på ett otillräckligt dia­gnostiskt underlag." Under prövotiden hade IVO inga invändningar, trots att flera operationer gjordes. Och kammarrätten ansåg att det inte fanns något som talade emot Brednert Jonssons arbetssätt. 

I tandläkarkretsar har det länge funnits en irritation mot att Irene Brednert Jonsson fått många att tillfriskna efter borttagning av inflammationer inuti käkbenet. Hon har inte jobbat i blindo utan har en gedigen utbildning från USA och har vid många tillfällen auskulterat hos duktiga tandläkare för att förbättra sin teknik. 

IVO har gjort tillsynsbesök utan att hitta något att anmärka på. Det som nu inträffade var att myndigheten hittade en tandläkare beredd att skriva en granskningsrapport som inte alls stämmer med journalernas innehåll. Med den som grund och utan att specificera exakt vad som gör tandläkaren till en stor patientfara har alltså IVO slagit till och begärt att hennes legitimation ska återkallas. 

Brednert Jonssons noggranna journaler har helt förvanskats. På många ställen är hon felciterad, slutsatser har dragits som saknar grund i journalerna,  påståenden om operationer som inte gjorts finns med, journalerna anses genomgående vara dåligt förda trots att de är mycket noggranna, hon påstås ha stympat patienter då hon tagit bort inflammerad käkbensvävnad, trots att patienterna förbättrat hälsan och är nöjda, trots bakterieanalyser och antibiotikaförskrivning enligt laboratoriets anvisningar anses hon ha förskrivit antibiotika utan grund. Många fler felaktigheter finns i den granskningsrapport IVO beställt.

Tyvärr tillåts denna felaktiga granskningsrapport ligga till grund för två myndigheters beslut. IVO har alltså vägrat att göra rättelser, trots tydligt angivna felaktigheter som påpekats både av tandläkaren och Tf. Detta är myndighetsmissbruk av stor omfattning som Tandläkartidningen utan någon kritisk granskning redovisar för sina läsare. 

IVO och HSAN:s agerande har nu medfört att patienter med allvarlig käksmärta eller andra problem som orsakas av infektioner runt rotfyllda tänder eller inflammerat käkben inte kan få hjälp i Sverige. Detta på grund av tandläkarnas rädsla att mista sina tandläkarlegitimationer.

En av Brednert Jonsson kollegor som tagit emot patienter i Karlskrona med just käkbensinflammationer flyttar nu från Sverige då det inte längre går att arbeta här för seriösa tandläkare som vill hjälpa sina patienter. 

Svenska patienter har inte längre möjlighet att bestämma över sin egen kropp. Man kan inte själv dra ut sina rotfyllda tänder eller gå in i käkbenet och operera bort inflammerad vävnad. Inte ens den som bönar och ber hittar i dagens Sverige tandläkare beredda att göra dessa ingrepp då tandläkaren är rädd att få IVO på sig.

För att få adekvat hjälp måste man åka utomlands och det orkar inte alla av våra svårt sjuka medlemmar. 

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till tandläkaren och forskaren Johann Lechners föredrag om inflammationer inuti käkbenet och vilka allvarliga sjukdomar de kan skapa

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)