Tandläkare som är uppmärksamma ser ofta symtomförbättringar hos patienter efter tandbehandling. Karin Öckert är en av dessa tandläkare som bland annat tagit bort rotfyllda tänder och med egna ögon sett hur patienter tillfrisknat. Här redovisas en artikel där Karin Öckert själv beskriver en del av sina kliniska erfarenheter. 

Många tandläkare kan inte förstå de reaktioner kollegan Karin Öckert funnit hos sina patienter som haft rotfyllda tänder. Det började med en patient med högt blodtryck som förbättrades efter utdragning av en tand. Patienten ville ta bort ytterligare en rotfylld tand och efter borttagning av den normaliserades blodtrycket helt.

Detta gjorde att Karin Öckert var uppmärksam på kombinationen rotfyllningar och högt blodtryck och hon fann fler sådana fall. Hennes kliniska erfarenhet stöds av forskning både från 1920-talet (Weston A Price) och från mer modern forskning både i slutet av 1900-talet och början av detta århundrade. Ändå har många av dagens tandläkare svårt att förstå detta samband och det gäller förstås även professor Björn Klinge som helt förnekar riskerna med rotfyllda tänder. 

Karin Öckert beskriver även andra effekter på hälsan då rotfyllda tänder tagits bort. Tandhälsoförbundets medlemmar rapporterar också förbättringar efter borttagning av rotfyllda tänder och det gäller symtom som extrem trötthet, värk i leder och muskler med mera. Se flera fall under fliken Min historia

Anledningen till förbättringar i hälsan är att rotfyllda tänder alltid innehåller bakterier och andra mikroorganismer och särskilt gäller det kindtänderna som har många och krokiga rötter där hålrum bildas. De döda tändernas dentinkanaler härbärgerar också bakterier och mikroorganismer som kan påverka hälsan. 

Under senare år har kopplingar mellan bakterier i munhålan och rotfyllda tänder gjorts till både bröstcancer och hjärtinfarkter. Sannolikt finns många fler sjukdomstillstånd som har sitt ursprung i munhålan. 

Till Karin Öckerts artikel om en tandläkares erfarenhet av att ta bort rotfyllda tänder och patienters reaktioner på detta
Till mer om rotfyllningar på hemsidan

Se artikel av tandläkare Hal Huggins som också via bakteriernas DNA kontrollerade vilka bakterier som vanligen finns i rotfyllda tänder. Han fann bakterier på alla utdragna rotfyllda tänder. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)