Hålrum i käkbenet kan härbärgera inflammationer med ständig påverkan av immunförsvaret, men kan också innehålla bakterier som t.ex. borrelia eller andra mikroorganismer som också påverkar kroppen negativt. En del får outhärdliga smärtor i käk- och ansiktsregionen med andra får diffusa symtom som extrem trötthet, led- och muskelproblem med mera. 

Käkbenet påverkas av en mängd faktorer som t.ex. borttagning av visdomständer, infektioner i rotfyllda tänder, små proppar i käkbenets tunna blodkärl och mycket mer. Även näringsbrister kan skapa käkbenssjukdom. 

Symtomen kan variera från allvarlig och nästan outhärdling smärta i käk- och ansiktsregionen (diagnostiseras ofta som trigeminusneuralgi) till immunologiska problem i andra delar av kroppen. Det kan handla om extrem trötthet, värk i muskler och leder eller olika kroniska sjukdomar. 

Käkbenssjukdom är svårt att diagnostisera och viktigt är att lyssna på patientens berättelse. Ofta syns hålrum på tredimensionell röntgen, men i vissa fall visar inte ens sådan röntgen några problem. För att kunna diagnostisera panoramaröntenbilder krävs både kunskap och erfarenhet, men om tandläkaren upptäcker vissa strukturer på tanden tyder det på käkbenssjukdom. 

En tysk apparat kallad CaviTAU skickar ultraljud genom benet och då går det att mäta inflammationer inuti käkbenet. Sådana kan t.ex. finnas runt implantat av titan. CaviTAU finns än så länge inte i Sverige och för att med säkerhet mäta om det finns inflammerat käkben får man åka till Tyskland. 

Om tandläkaren öppnar käkbenet syns ofta fettdroppar som är tecken på inflammation. Benet känns mjukt och kan ibland vara missfärgat eller torrt. Allt sådant skadat ben måste tas bort annars kan käkbenet inte läka ihop och inflammationen breder ut sig.

Tyvärr görs sällan sådana operationer i Sverige och om någon tandläkare gör det riskerar hen att bli av med sin tandläkarlegitimation. I andra länder utförs dock sådana operationer av tandläkare med holistisk inriktning.

Därför kan man behöva åka utomlands för att få korrekt diagnos och behandling. Se mer på www.rotfyllningar.info och länkarna nedan. 

Till amerikansk tandläkarklinik som opererar käkbenet
Till tysk klinik som diagnostiserar och opererar käkbenet
Till schweizisk holistisk klinik med tandläkarpraktik
Till holistisk klinik i Luxembourg

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)