Fluorider används i tandvården för att förebygga karies. Problemet är att fluorider också kan vara toxiska till och med i halter som man kan få i sig naturligt via dricksvatten från fluorrika områden, flaskvatten och te. Foster är särskilt känsliga och gravida bör i möjligaste mån minska exponeringen för fluorider.

Den danske professorn Philippe Grandjean har under lång tid forskat om risker med metaller och andra gifter. I den danska tandläkartidningen publicerade han 2020 en klargörande artikel om olika källor till exponering för fluorider och vilka risker det innebär. 

Särskilt bekymmersamt anser han det är för gravida då den känsliga fosterhjärnan kan skadas även av måttligt höga halter. Barnets intelligens (IQ) kan sänkas med flera enheter, vilket på sikt kan påverka hela befolkningen. 

Av Grandjeans artikel (se länk nedan) framgår att fluorider till mellan 75 och 90 procent absorberas av kroppen. Fluorider passerar placentan och kan också tränga igenom blodhjärnbarriären, vilket gör foster särskilt känsliga. Mycket forskning finns som visar att fluorider är giftiga för hjärnans celler. 

Djurförsök visar att fluorider kan påverka minnet och inlärningen och det i dricksvattenhalter på 0,7 mg/l. Barn från områden i Kina med förhöjda fluoridhalter hade lägre IQ än barn som inte exponerats för fluorider.

Även forskning med födelsekohorter visar risker med fluorider. En av dem analyserade fluorider i moderns urin under graviditeten (fanns nedfrusen) och undersökte senare påverkan på barnens hjärnor vid fyra års ålder respektive vid 6-12 års ålder. Man fann då lägre IQ om mamman hade haft mer än 1 mg fluorid/liter i urinen.

En studie från Canada visade försämrat IQ om fluoridhalterna i dricksvattnet var över 1 mg/liter. Undersökningarna visar således att gravida bör vara uppmärksamma på sitt fluoridintag. 

Forskarna konstaterade att fluoridhalten varierar beroende på markens beskaffenhet och i Sverige har man exempelvis höga fluoridhalter i Kalmarregionens grundvatten liksom i Uppsala. Flaskvatten kan också innehålla relativt höga halter fluorider och över 1,5 mg fluorider måste numera deklareras på flaskorna. Det är alltså över den halt som fostrets hjärna kan påverkas av. 

Svart te innehåller också höga fluoridhalter och kan bidra till riskerna. Hur höga halterna är beror på varifrån teerna kommer. Fluoridhalter på över 2 mg/liter uppmättes i flera tesorter bland annat i Liptons Yellow Label och Twinnings English Breakfast. Om teet dessutom bryggs på vatten som i sig innehåller höga halter fluorider kommer man lätt upp i skadligt höga halter. 

Till dricksvatten, flaskvatten och teer kommer även annan exponering bland annat från fluoridtandkräm. Fluorid i tandvården för att förebygga karies är därför kontroversiellt och fluorider har även andra negativa effekter på kroppen bland annat genom att det binds till sköldkörteln genom att ersätta jod och därför kan hormonproduktionen påverkas. Höga halter fluorider kan också skapa skörare skelett och viss ökad cancerrisk finns.

Fluorider i tandvården kan i dag ersättas med hydroxiapatit (hydroxylapatit) som har lika bra eller bättre möjlighet att förebygga karies och som inte har de negativa effekter som fluorider ger. Det finns alltså ingen anledning att vare sig skölja eller lacka tänder med fluorider och än mindre att använda tandkrämer med detta ämne. 

Flera tandkrämer med hydroxiapatit kan i dag köpas i hälsokostaffärer eller på nätet. Sådana tandkrämer bör innehålla minst 15 procent hydroxiapatit för att vara verksamt. Remineralisering av emaljen sker då med exakt samma sammansättning som tanden naturligt består av. 

Olika former av hydroxiapatit kan appliceras på ilande tandhalsar och sannolikt kan sådana dentala produkter användas för att hjälpa även mjölktänder att remineraliseras om inte kariesangreppet gått ner i tandroten.

Fluorider är alltså giftiga för kroppen även i relativt låga halter. Därför är det angeläget att tandvården övergår till de giftfria produkter som finns i dag. Särskilt gäller det tandvård på små barn och gravida. 

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen bör också varna för att tillföra fluorider via flaskvatten, teer eller tandkrämer till gravida eller till personer som har dricksvatten med naturligt höga fluoridhalter. Tandläkare bör fortbildas både när det gäller risker med fluorider och de positiva egenskaperna som dentala produkter med hydroxiapatit har. 

Till  artikel Granjeans artikel (danska)
Se mer på hemsidan om hydroxiapatit i tandkräm

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)