Fortfarande har många amalgam i tänderna och folk vill byta fyllningarna mot giftfriare material. Antingen för att de misstänker sjukdom eller för säkerhets skull. Eftersom amalgam är förbjudet tror en del att det är gratis att ta bort amalgamet. Det är förstås logiskt, men något sådant beslut finns inte. Är man däremot sjuk kan man ansöka om bidrag. 

Giftigt amalgam har satts in på folk under lång tid, vilket orsakat många extremt stort lidande. Se mer under "Min historia". Läs om 4-åringen som fick amalgam och blev extremt ljuskänslig eller se youtubefilmen som visar hur en japansk tandläkare upptäcker patientens amalgamproblem. Fler berättelser om tillfrisknande efter amalgamsanering finns under fliken "Min historia".

Det borde vara självklart med skadestånd för dem som varit svårt sjuka på grund av sina amalgamfyllningar. Staten borde, som man gjort när det gäller narkolepsi på grund av svininfluensavaccinet, betala ut skadestånd till alla amalgamförgiftade. Det skulle kunna täcka en del av de merkostnader dessa personer har till följd av sina kroniska sjukdomar orsakade av kvicksilver från amalgamet. 

Skadestånden i svensk vård är mycket låga och få driver därför sådana frågor. I USA har det dock funnits några fall med skadestånd, men vad vi förstått så har de slutat i förlikning och därför har det inte blivit så känt. Tandhälsoförbundet har tyvärr inte heller kapacitet eller ekonomiska medel för att driva skadeståndsprocesser.

Viktigt är också att de som vill kan få sina amalgamfyllningar utbytta mot mindre giftiga material. Det är fortsatt många som har kvar amalgamfyllningar, men de byts successivt ut och flertalet har därför bara tre eller fyra sådana fyllningar. För den som har låg inkomst är dock en amalgamsanering kostsam. Att erbjuda amalgamsanering gratis skulle vara bra både för folkhälsan och miljön.

I dag är kraven oerhört stora för att du ska kunna få bidrag för fyllningsbyte enligt tandvårdsförordningen. Påvisad allergi i munhålan eller långvarig sjukdom med många olika behandlingar som inte gett resultat är ett måste för att få bidrag. Processen är lång och osäker och få söker därför sådana bidrag. Tandhälsoförbundet anser att alla som vill ska få amalgamfyllningar utbytta mot mindre giftigt material gratis. 

Tandvårdens personal har också utsatts för extremt mycket kvicksilver. Fortfarande blir en del sjuka på grund av långsam och smygande amalgamförgiftning. Tandsköterskorna har varit särskilt utsatta då de fick knåda amalgamet direkt i handflatan och kvicksilverångorna var höga på de flesta tandläkarkliniker.

Fortsatt blir en del tandsköterskor allvarligt sjuka och även tandläkare kan ha symtom på kvicksilverförgiftning. Några nya skadeståndsärenden har inte startat på grund av att dessa personer är så allvarligt sjuka att de inte orkar driva sina ärenden. Fackförbundet Vision har inte heller tidigare velat hjälpa till i denna fråga. 

En del äldre tandsköterskor fortsätter att driva sina ärenden. Tyvärr vill inte fackförbundet Vision hjälpa dem. Fackförbundet har varit tydliga med att de inte driver frågor för dem som är över 65 år ens om de är medlemmar. 

Nödvändigt är att alla som är känsliga mot dentala material antingen det är amalgam, titan, guld eller kompositer ska få sina fyllningar utbytta utan kostnad. Socialstyrelsen måste gå ut och tydligt tala om att allergiker eller överkänsliga personer inte ska ha metaller i tänderna och andra material de inte tål. Först då ställs krav på tandläkarna att använda så giftfria material som möjligt. 

Tydliga anvisningar om vilka material som är tillåtna medför att tandläkaren kan krävas på fyllningsbyte om Socialstyrelsens kriterier inte uppfylls. I de fall tandläkaren inte gjort något fel måste staten gå in och bekosta fyllningsbytet och det måste kunna ske utan en massa överprövningar så som situationen är idag. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)