Tandvårdsfusket fortsätter. Nu har SVT Stockholm redovisat fusk med det som kallas nödvändig tandvård. Tandläkare har till och med tagit betalt för behandling på avlidna patienter. 40 procent av granskade fakturor hade inte täckning vid den granskning regionen gjort. För enskilda patienter är det nästan omöjligt att kontrollera tandläkarens räkningar. Många debiteras för mycket. 

Regionen har granskat landstingets utgifter för tandvård, vilket inkluderar nödvändig tandvård, uppsökande tandvård och fyllningsbyten. Drabbade är ofta dementa eller personer som lider av psykisk ohälsa. Överdebiteringar och felbehandlingar handlar det mestadels om och i vissa fall har fakturor skickats för avlidna patienter.

Ordföranden för Tandvårdsnämnden Karin Fälldin säger till SVT att flertalet fall inte är möjliga att polisanmälan. Detta är något som drabbar många patienter och som är oerhört svårt att bevisa. Tandläkarnas ansvar 

Tandhälsoförbundet (Tf)  får inte sällan samtal från medlemmar som undrar om tandläkaren överdebiterat. Det kan handla om borttagning av en tand där patienten betalat för en komplicerad extraktion trots att den tog mycket kort tid eller att tandläkaren gjort ett ingrepp som patienten inte önskade, t ex en rotfyllning. 

Patient som är missnöjd med färgen på en krona, på sin protes eller något annat arbete tandläkaren gjort har små möjligheter att få detta omgjort på tandläkarens bekostnad. Oftast vill man inte heller gå tillbaka till tandläkaren som gjort ett dåligt jobb.

Patienter hos tandläkaren får därför betala både dåligt gjorda jobb, kanske överdebitering och slutligen själva omgörningen. En del tandläkare tar patienten på allvar och gör om antingen via försäkringen eller tar själva på sig kostnaden.

Tf:s erfarenhet är att många patienter betalar alltför höga kostnader inklusive omgörning som tandläkaren borde ta ansvar för. Tyvärr har patienten inga rättigheter, eftersom tandvårdslagen betraktas som del av hälso- och sjukvården. Detta trots att patienten betalar merparten av kostnaden själv.

Tf kommer att arbeta för bättre patienträttslig lagstiftning. Som patient måste man helt enkelt kunna stämma tandläkaren för överdebitering, felaktig behandling eller behandling utan att patienten gett sitt tillstånd. 

I dag är det uppenbart att inte ens stockholmsregionens jurister tror på möjligheten till polisanmälan och rättelse. Det enda regionen tycks kunna göra är att begära felaktigt utbetalda pengar tillbaka. Som enskild patient är det betydligt svårare att få rätt.

Till SVT:s inslag om fusk i tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)