För bara 20 år sedan hade flertalet äldre inte egna tänder. I dag har så gott som alla 80-åringar egna tänder i munhålan, vilket ställer betydligt högre krav på personalen i äldreboenden och i hemtjänsten. Den som bor på äldreboende eller har omfattande behov av hemtjänst har rätt till nödvändig tandvård.

Alla som bor på äldreobende eller har hemtjänst flera gånger varje dag har rätt till gratis munhälsobedömning (dvs undersökning av tänderna) en gång per år och därtill rätt till nödvändig tandvård. Detta gäller även funktionshindrade som har behov av daglig hjälp.

Vad som menas med nödvändig tandvård kan skilja mellan olika regioner. Gemensamt är att tandvården blir del av den medicinska behandlingen och hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd gäller. 

Ett "tandvårdsstödsintyg" behövs för att få både munhälsobedömning och möjlighet till nödvändig tandvård som led i en medicinsk behandling. För mer information kontakta biståndshandläggaren/LSS-handläggaren på kommunen eller fråga personalen vid äldreboendet eller i hemtjänsten. 

Då många äldre har flertalet egna tänder kvar ställs höga krav på munhygien som personalen inte alltid klarar att hjälpa till med. Särskilt besvärligt är det för dem som vårdar dementa. Äldre kan äta många mediciner som påverkar tandhälsan och orsakar muntorrhet. Tänderna kan snabbt förstöras om munhygienen sviktar och därför är det angeläget att äldreomsorgen tar munhälsan på allvar.

Till mer information på senior.se
Mer information på 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu