Mycket forskning finns om megadoser av C-vitamin mot virussjukdomar. Även gällande Covid-19 finns viss forskning liksom klinisk erfarenhet  som visar goda effekter av höga doser C-vitamin intravenöst. Även tillskott av relativt låga doser C-vitamin kan förhindra dödsfall av svåra virussjukdomar. Medlemmar i Tandhälsoförbundet (Tf) tillhör riskgrupperna för Covid 19 och därför är upplysningar om C-vitaminets positiva effekter viktiga att redovisa i medlemstidningen och i Tf-bladet.

Av artikeln i Tf-bladet framgår att C-vitamin har god effekt vid infektioner och särskilt vid sådana orsakade av virus. Vid svår andnöd (ARDS) och sepsis (organen slutar fungera) finns både kliniska data och forskning som visar att doser om 7 gram per dag eller högre har livräddande funktion.Detta är inget tyckande utan det finns verkligen mycket forskning inom området. I artikeln på hemsidan redovisas ett antal viktiga forskningsreferenser.

C-Liposomalt C-vitamin (inneslutet i små fettdroppar) fungerar bättre då det tas upp av cellerna snabbare än om man tar C-vitamin via munnen. Liposomalt C-vitamin är därför ett alternativ till att ge det intravenöst. Åtminstone gäller det innan patienten går in i ett akut skede. 

För Tf-bladets räkning har docent Gert Brodén gjort en litteraturgenomgång angående forskning om C-vitamin och virus. Av artikeln framgår tydligt C-vitaminets positiva effekter. Gert Brodén tar bland mycket annat upp att personer med pågående sjukdom ofta har mycket låga C-vitaminhalter. Anledningen är sannolikt att C-vitaminet andvänds av kroppen vid sjukdom och till slut blir bristen så stor att organen kolapsar. 

De kliniker som använder sig av C-vitamininfusioner ger mellan 7,5-50 gram C-vitamin per dag och erfarenheten visar att resultatet förbättras om man ger flera infusioner efter varandra. En del personer kan behöva så många som 23 behandlingar innan de blir bra. 

Tyvärr vill myndigheterna inte lyssna på dessa erfarenheter. Men som enskild person kan man se till att  tillföra åtminstone 2-4 gram C.vitamin pers dag vid flera olika tillfällen. Risken för allvarliga symtom vid ett insjuknande minskar då.

Det finns dock fler betydelsefulla kosttillskott för att hindra Covid19 och andra virussjukdomar och därför bör alla i riskgrupperna förutom C-vitamin ta D-vitamin (4000 IE),K-vitamin,  selen (400 mikrogram, zink (25-50 mg). En god näringsstatus förbättrar immunförsvaret och är alltid bra i förebyggande syfte. 

Myndigheterna motarbetar av oklar anledning det förebyggande arbetet med kosttillskott och därför måste var och en själv läsa på och ta ställning till vilka tillskott som behövs. Det finns mycket forskning till stöd för detta. 

Till Tf-bladets artikel om C-vitamin och virusforskning.
Mer om behovet av god näringsstatus vid virussjukdomar (Tf:s hemsida)
Till Riordankliniken som kliniskt arbetar med C-vitamininfusioner

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)