Fluorid har länge ansetts motverka karies och därför har vissa länder tillsatt fluorid i dricksvatten. Sverige har inte gjort det och nu kommer alltmer forskning som visar att hög halt fluorid i dricksvattnet kan orsaka många olika besvär bland annat sänkt IQ hos barn. Här redovisas en artikel publicerad i danska Tandlægebladet av forskaren Phillip Grandjean som anser att intelligensen hos barn minskar om mamman druckit vatten med höga fluoridhalter under graviditeten. 

Marginalen till när fluorider är skadliga är mycket liten och därför finns anledning att varna för alltför mycket fluorider i vatten och tandkräm. Lär barnen att spotta ut tandkrämen om du tycker det är viktigt med fluortandkräm. Nu finns alternativ se mer i nästa nummer av Tf-bladet och här

Nu har danska forskare bekräftat att mödrarnas intag av fluorider under graviditeten kan påverka barnets tandutveckling och också minska deras intelligensnivå mätt som IQ. Gravida ska alltså vara uppmärksamma på intaget av fluorider. Fluorider påverkar hjärncellerna och sköldkörteln negativt. 

Fluorid i vatten tas till 75 till 90 procent upp i kroppen. Merparten binds i skelettet och i tänderna. Hos barn uppträder fluoros i form av vita fläckar på tänderna om intaget av fluorider är för högt. Fluorider passerar också placentan och når alltså fostret. 

Fluorider finns i höga halter i vissa områden i Sverige och det gäller framför allt från borrade brunnar. Kontrollera detta via kommunens miljöinspektörer. Bor man i ett sådant område behövs inte fluortandkräm, det kan till och med vara skadligt. Inte heller ska man ta fluortabletter eller pensla tänderna med fluorlack. 

Andra källor till fluorider är flaskvatten och olika teer. Flaskvatten ska aldrig innehålla mer än 0,5 mg/liter. Ramlösa är det svenska flaskvatten som har högst fluorhalt. På deras flaskor finns information som varnar för att ge vattnet till barn. Bladteer innehåller höga halter fluorider medan örtteer är rätt harmlösa. Forskarna anser att gravida inte ska dricka mer än en stor kopp te om dagen. 

Forskarna till refererad artikel menar att det i dag inte finns evidens för att karies minskar om man tillsätter fluor i dricksvatten. SBU har i en undersökning funnit att fluor i tandkräm kan minska riskerna för karies. Då handlar det alltså om lokal påverkan. 

Nu finns emellertid andra tandkrämer som baseras på hydroxiapatit, vilket är ett ämne som tänderna byggs upp av och som innehåller mycket kalcium och fosfater. Dessa tandkrämer är minst lika bra som tandkrämer med fluor. För den som inte vill utsätta sig för riskerna med fluor fungerar tandkrämer med hydroxyapatit mycket bra enligt den forskning som finns. 

Till forskningsartikeln (danska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)