Evidensbaserad vård; vad innebär det? Ragnar Levi redovisar några intressanta reflektioner i tidskriften Vetenskap  & Praksis (nr 2/2020). Han börjar med att berätta att de tidiga förespråkarna för evidensbaserad vård framhöll att resultaten måste användas klokt. 

Vad betyder då att använda resultaten klokt? Kanske att man har kunskap och erfarenhet. Men, skriver Levi, historien visar att man kan vara både lärd och van , men samtidigt inte riktigt klok. Liknande tankar har han om intelligens, för de skarpaste hjärnor kan användas till vettlösa ting. 

Han hänvisar istället till vardagsförnuft och forskarna Igor Grossmann och Justin Brienza:
1) Det är viktigt att vara intellektuellt ödmjuk och kunnna inse begränsningar i sitt eget kunnande för att kunna undersöka och vid behov ompröva. 
2) Det är nödvändigt att erkänna ovisshet och föränderlighet, vilket innebär att man måste vara beredd på att utvecklingen kan gå åt olika håll och att nya lösningar behöver sökas när problemen förändras eller när ny kunskap kommer till.
3) Man behöver se flera sidor av saken och förska förstå andras perspektiv och undersöka olika ståndpunkter innan ställning tas.
4) Vikten av att väga samman skilda synsätt och se möjliga kompromisser mellan motstridiga intressen. 

Grossmann och Brienza har i sina studier av hur folk beter sig funnit att beredskapen hos individer att resonera klokt beror på kultur, omgivningstryck och ledarskap. Att ta till sig forskningsresultat som går tvärtemot vad man själv tror eller har lärt sig är svårt. "Tvångsmässigt och tvärsäkert odlar vi våra förutfattade meningar istället för att undersöka hur saker och ting förhåller sig."

Det senare har många tandvårdsskadade fått erfara både i den odontologiska och den medicinska vården. Kanske denna artikel kan öka förståelsen för dem som förnekar risker med amalgam, titan, rotfyllningar med mera. Det är svårt för många att tänka om även när bevisen hopar sig. Det verkar inte hjälpa att man är både klok och intelligent.

Detta är dock inget försvar för den okunskap och brist på evidens som finns i dagens vård. Tandvårdens är allra värst och enligt SBU är evidensen i använda behandlingar endast tio procent. I den medicinska vården är om kring 25 procet evidensbaserat. Mer uppföljning av vården för att ompröva och fundera på om man gör rätt eller fel behövs för att förbättra vård och behandling.

Se mer Ragnar Levis reflektioner
Till Grossmans och Bienzas artikel (engelska)
Till artikel på Tf:s hemsida om SBU:s definition av evidens

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)