Vet du vad evidens är? SBU har nu gjort en liten film som försöker rama in vad evidens egentligen är. En film som många tjänstemän, läkare och tandläkare behöver titta på. SBU för fram evidens som något mycket bredare än enbart forskning. Man tilltar även på etik, ekonomi, offentlig statistik och brukarperspektivet. Tandvården har enligt tidigare rapport från SBU låg grad av evidens för sina behandlingar. 

Evidensbaserad vård pratas det mycket om i dag och särskilt om det är något tjänstemän eller politiker inte vill ändra eller göra något åt. Endast 10 procent av tandvården är evidensbaserad i dag. Det behöver inte betyda att den är dålig, men det betyder att forskning saknas och att det inte går att bedöma behandlingens utveckling. 

Vi har alltså ingen aning om ifall biverkningar uppstår eller i fall hållfastheten äventyras. SBU (Statens beredning för medicinsk och socia utvärdering)l  anser att det behövs krafttag för att följa upp olika behandlingsalternativ och utvärdera dem. Något gehör för detta har SBU inte fått inom tandvårdens område. 

Tandvårdsskadeförbundet och flera enskilda personer har bett SBU att undersöka evidensen för amalgamfyllningar och för amalgamsanering. Det har inte ansetts vara intressant. Åtminstone borde SBU ta tag i området evidensbaserad amalgamsanering då många i dag sanerar tänderna och får problem för att tandläkarna inte lärt sig göra rätt. Flera fall av tydlig kvicksilverförgiftning har uppdagats.

Evidensbaserad amalgamsanering vore väldigt bra. Kanske vågar inte SBU ta tag i den tråden. 

Till filmen som förklarar vad evidens är

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu